Audyt zgodności i wdrożenie RODO

Ponad 50% polskich firm i instytucji nie jest jeszcze przygotowanych na wejście w życie RODO.
Czy Twoja także?

Administrator danych osobowych, (dalej „ADO”), aby móc legalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe od 25 maja 2018 roku zobowiązany jest dopełnić obowiązków określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

Aby w dniu rozpoczęcia obowiązywania RODO przetwarzać dane osobowe zgodnie  z  jego wymogami, każdy ADO już w chwili obecnej powinien rozpocząć przygotowania do zbliżających się zmian, począwszy od zadania sobie następujących pytań:

 1. Do czego obliguje mnie RODO?
 2. Czy proces przetwarzania danych osobowych w mojej organizacji jest zgodny z wymogami RODO?
 3. Jakie działania muszę podjąć w celu zapewnienia zgodności – dokumentacja przetwarzania, pozostała dokumentacja obowiązująca w organizacji, proces przetwarzania danych, technologia wykorzystywana do przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, szkolenia, a może zarządzanie ryzykiem?
 4. Jakie są moje priorytety?
 5. Od czego mam zacząć i w jakiej kolejności wdrażać niezbędne środki?

Arcus SI w ramach analizy luk, według poniżej przedstawionej metodologii, zapewni Państwa organizacji niezbędne wsparcie w zrozumieniu nowych przepisów, ustaleniu zakresu zgodności procesu przetwarzania danych osobowych, jak również opracuje szczegółowy raport, z którego będzie wynikać jakie działania należy podjąć aby zapewnić zgodność z RODO.

Ponadto w ramach wspomnianego raportu otrzymacie Państwo plan działań, z którego będzie wynikać kolejność wdrożenia niezbędnych zaleceń.

Metodologia analizy luk RODO

 1. Umówienie spotkania w Państwa organizacji z wyznaczonym przez Państwa zespołem roboczym.
 2. Analiza przepływu danych osobowych oraz legalności ich przetwarzania wśród pracowników wysokiego szczebla.
 3. Analiza wymagań RODO oraz wypracowanie sposobu ich spełnienia przez Państwa organizację.
 4. Opracowanie wyników prac w postaci szczegółowego raportu wraz z zaleceniami i harmonogramem działań naprawczych.

Korzyści z przeprowadzenia analizy luk zgodnie z RODO

W wyniku przeprowadzenia analizy luk i na podstawie opracowanego w jej efekcie szczegółowego raportu uzyskają Państwo następujące korzyści:

 1. Świadomość w jakim zakresie Państwa organizacja jest zobowiązana stosować RODO.
 2. Informacje w jakim zakresie obecny proces przetwarzania danych osobowych jest zgodny z RODO oraz jakie działania należy podjąć celem dostosowania go do zmieniającego się prawa.
 3. Opracowanie planu wdrożenia środków niezbędnych w celu osiągnięcia zgodności procesu przetwarzania danych w Państwa organizacji z RODO.
 4. Oszacowanie kosztów wdrożenia środków koniecznych dla zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z RODO.

Ponadto, oprócz analizy luk, Arcus SI oferuje niezbędne wsparcie przy wdrożeniu działań mających na celu dostosowanie Państwa organizacji do wymogów RODO, jak również outsourcing funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych).

Na Państwa życzenie możemy wykonać dodatkowe czynności:

 1. Analizę  dokumentacji istniejącej w Państwa organizacji w zakresie zgodności z RODO (np. wzorców umów, podpisanych umów, istniejących procedur itp.).
 2. Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z wszystkimi pracownikami posiadającymi dostęp do przetwarzanych danych.
 3. Dokonanie szczegółowej oceny procesów, praktyki i zabezpieczeń stosowanych w Państwa organizacji celem zapewnienia zgodności z RODO.
 4. Analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych.
 5. Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001.

Polecamy zapoznanie się z poniższym artykułem:

http://oszczednosciwfirmie.pl/dostosowac-firme-do-wymagan-rodo/

audyt zgodności iw drożenie RODO
audyt zgodności iw drożenie RODO