Akademia Innowacji dla Uczelni 2020 2018-01-04

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Innowacji dla Uczelni 2020, organizowanej 9 lutego w Warszawie.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest firma PCG Academia we współpracy z Arcus SI, Blackboard, Canvas, ESCOLA, Inspera, itslearning, Bankiem Zachodnim WBK realizującym program Santander Universidades, PWN i SuperMemo World. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Fundacja Rektorów Polskich i Przewodniczący KRASP.

Celem Akademii jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań dla uczelni w kontekście dostępności środków unijnych i zmian systemowych zapisanych w Ustawie 2.0. Główne korzyści uczestnictwa to:

  • Prezentacja 10 innowacyjnych rozwiązań dla uczelni w jednym miejscu i o jednym czasie
  • Praktyczne omówienie źródeł finansowania projektów na uczelniach (POWER, POPC, RPO)
  • Konsultacje pomysłów na projekty z ekspertami w zakresie pozyskiwania funduszy
  • Networking i wymiana doświadczeń z przedstawicielami wiodących uczelni w kraju

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla przedstawicieli uczelni. Program oraz formularz rejestracyjny udostępniono na stronie www.AI2020.pl Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu AI2020.pl pod numerem tel. (22) 53 53 712 lub pod adresem e-mail: info|pcgacademia.pl| |info|pcgacademia.pl

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy