Arcus SI na EDU IT Trends 2018-12-06

Arcus SI wziął udział w kolejnej edycji konferencji EDU IT Trends – Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych. Tematem wiodącym były wymagania RODO (GDPR) oraz ich wpływ na zarządzanie uczelnią. Arcus SI zaprezentował praktyczne wdrożenie RODO w systemie informatycznym uczelni na przykładzie one4all RODO dla systemów Microsoft Dynamics 365/AX. Przedstawione przypadki pokazały jak dużych trudności może przysporzyć uczelniom konieczność dostosowania systemów informatycznych do wymogów nowego rozporządzenia, zwłaszcza z punktu widzenia odpowiedzialności za wprowadzenie w użytkowanych technologiach zasady Privacy by design. Zaprezentowano realizację praw osób w funkcjonalności one4all RODO, takich jak prawo do bycia zapomnianym, związane z konieczności usunięcia danych osobowych ze wszystkich miejsc w systemie, prawo do przenoszenia danych, prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych danych czy prawo do ich skorygowania. Omówiono kwestie systemowej anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych.

Wystąpienie Arcus SI spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i wywołało wiele pytań. Dotyczyły one m.in. sposobu postępowania z zapytaniami o dane osobowe i żądaniami ich usunięcia, w przypadku gdy uczelnia nie posiada systemu informatycznego, zapewniającego ich obsługę. Prowadzący spotkanie wyjaśnili, iż brak funkcjonalności umożliwiającej sprawną i bezbłędną realizację wniosków osób, nie może być usprawiedliwieniem dla odmowy lub opóźnienia wykonania przysługujących podmiotom danych praw. Rozwiązanie one4all RODO zdecydowanie upraszcza kontrolę nad danymi osobowymi w systemie i wprowadza pełną automatyzację procesów realizacji praw osób, wynikających z rozporządzenia. W przypadku jego braku uczelnia zmuszona jest wykonywać niezbędne czynności, takie jak wyszukiwanie czy usuwanie danych osobowych, ręcznie, przy bardzo dużym nakładzie pracy oraz ryzyku pominięcia części informacji.