Odbiór końcowy ZSI one4all dla Szkół Wyższych w Politechnice Śląskiej 2018-01-04

W dniu 14.12.2017 roku w Gliwicach Politechnika Śląska potwierdziła końcowy odbiór zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią one4all dla Szkół Wyższych, wdrożonego przez konsorcjum Arcus SI – lider konsorcjum i COIG S.A. Projekt został zrealizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ. Politechnika Śląska jest kolejną uczelnią , która wykorzystuje w codziennej pracy autorskie rozwiązanie Arcus SI - one4all dla Szkół Wyższych, system klasy ERP oparty na Microsoft Dynamics. Uczelnia korzysta z następujących modułów:

 • Rachunkowość finansowa i Rachunkowość budżetowa
 • Gospodarka Materiałowa i Magazynowa i Inwentaryzacja
 • Zakupy
 • Sprzedaż
 • Środki Trwałe i Inwentaryzacja
 • Nieruchomości
 • Inwestycje, Remonty i Zarządzanie Projektami
 • Kadry i Płace
 • Portal pracownika
 • Analizy Zarządcze
 • System Obsługi dokumentów
 • Raporty

Z rozwiązania korzysta jednocześnie ok. 300 użytkowników.

Politechnika Śląska jest jedną z największych instytucji kształcenia wyższego w Polsce i od lat należy do czołówki krajowych uczelni technicznych. Na 13 uczelnianych wydziałach, w kolegium i centrum naukowo-dydaktycznym Politechniki prowadzone jest blisko 60 kierunków studiów i prawie 200 specjalności. Uczelnia kształci ok. 21,5 tys. studentów w różnorodnych systemach. Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.