Poznaj zaktualizowane do bieżących przepisów rozwiązanie one4all JPK_V7! 2020-05-27

Czym jest JPK_V7

JPK_V7 jest to nowa struktura JPK, która zastąpi dotychczasową deklarację VAT-7 oraz JPK_VAT.
Ponadto w nowej strukturze rozszerzono znacznie zakres ewidencji VAT o dodatkowe, dotychczas nieraportowane informacje, m.in.:

 • oznaczenie sprzedaży niektórych towarów zaliczanych do grupy zwiększonego ryzyka wyłudzeniami VAT,
 • oznaczenie wybranych rodzajów usług,
 • oznaczanie dokumentów sprzedaży oraz zakupu określonymi typami dokumentów,
 • oznaczenie faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Będą obowiązywać dwa warianty nowej struktury JPK:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie;
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.


Termin obowiązywania

Zgodnie z najnowszą informacją podaną przez Ministerstwo Finansów obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października 2020r.

Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia wygenerowanie deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K w formacie xml zgodnym z najnowszym schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.


Przewagi konkurencyjne

 1. One4all JPK_V7 oparty jest o nowo dodane obiekty m.in. tabele przejściowe, które zbierają dane niezbędne do wygenerowania plików JPK.
 2. One4all JPK_V7 zaledwie w niewielkim stopniu ingeruje w standardowe obiekty! Jedyna zmiany to dodanie na formatkach księgowania dokumentów możliwości ich oznaczenia znacznikami wymaganymi w strukturze JPK_V7 oraz utworzenie nowej sekwencji numerów dla identyfikatora generacji JPK.
 3. One4all JPK_V7 nie wymaga zmiany ustawień w Księdze Głównej.
 4. One4all JPK_V7 umożliwia przegląd danych na formularzu przed wygenerowaniem pliku xml oraz dostęp do historii utworzonych w module plików.
 5. One4aal JPK_V7 obsługuje każdy rodzaj oznaczenia dokumentów wymagany w strukturze pliku. Rozwiązania posiada kilka możliwości oznaczenia dokumentów w module znacznikami wymaganymi w strukturze xml (grupy towarowe, procedury podatkowe, typy dokumentów) m.in. poprzez mapowanie parametrów, przypisanie oznaczeń do konkretnych dokumentów zarówno po zaksięgowaniu, jak i na etapie księgowania.
 6. Moduł zawiera elementy walidacji pozwalające na weryfikację poprawności danych i niewielkie ich korekty przed wygenerowaniem pliku xml.
 7. One4all JPK_V7 jest bezproblemowy w implementacji, z łatwością można wprowadzić niezbędne modyfikacje i wykonać prace programistyczne.
 8. One4all JPK_V7 jest dostępny również dla Klientów nie korzystających z rozwiązania one4all JPK.
   

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233

Justyna Strześniewska

justyna.strzesniewska|arcussi.pl| |justyna.strzesniewska|arcussi.pl

GSM + 48 500 207 160

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu one4all JPK kilknij >>tutaj<<