ISO 9001 i 27001

System Zarządzania Jakością

Arcus Systemy Informatyczne wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. System ten ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego dostarczanych usług i produktów oraz maksymalizację zadowolenia Klientów.

System Zarządzania Jakością wdrożony przez Arcus Systemy Informatyczne obejmuje swoim zakresem:

  • Usługi doradcze, konsultingowe i wdrożeniowe w zakresie systemów informatycznych,
  • Kompleksowe wsparcie w zakresie użytkowania technologii ICT.

Realizacja założeń Polityki Jakości oraz ciągłe doskonalenie systemu są nie tylko gwarancją wiarygodności firmy jako dostawcy usług informatycznych, ale także pozwalają zwiększać jej konkurencyjność na rynku.  

Bezpieczeństwo informacji

Arcus Systemy Informatyczne wdrożył System Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001.

Wdrożenie systemu jest efektem dbałości firmy o bezpieczeństwo danych oraz informacji powierzonych, dotyczących Klientów oraz Partnerów Arcus Systemy Informatyczne. Zakres normy obejmuje obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego i ma na celu zapewnienie ochrony następujących danych:

  • Informacji będących w władaniu Arcus Systemy Informatyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Własności intelektualnej Arcus Systemy Informatyczne, jej poddostawców oraz Klientów,
  • Informacji o Klientach, poddostawcach i dostawcach Arcus Systemy Informatyczne.

Dzięki certyfikacji ISO 27001:

  • Zapewniliśmy ochronę najistotniejszych wartości w firmie oraz wymagany stopień ochrony informacji w organizacji – ich poufności, dostępności i integralności,
  • Wdrożyliśmy i nadzorujemy zabezpieczenia teleinformatyczne, osobowe, fizyczne i prawno-organizacyjne,
  • Zdefiniowaliśmy na nowo zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • Posiadamy udokumentowane i przetestowane sposoby postępowania w sytuacji incydentów bezpieczeństwa, pozwalające na szybkie reagowanie i usuwanie ich skutków.

Arcus Systemy Informatyczne świadczy usługi zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO/IEC 27001. 

ISO 9001

ISO 9001

ISO 27001

ISO 27001