Zarząd Spółki

Krzysztof Jaśkiewicz - Prezes Zarządu

Krzysztof Jaśkiewicz - Prezes Zarządu

Krzysztof Jaśkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra oraz Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli.

W swoim życiu zawodowym od zawsze związany był z branżą teleinformatyczną. Pracował jako Specjalista ds. serwisu w McART Sp. z o.o., Specjalista ds. sprzedaży w INSTEL Technika Telekomunikacyjna Sp. o.o. oraz od 2003 r. jako Kierownik Zespołu Sprzedaży w Centrum Komputerowym ZETO S.A. W latach 2006-2009 był Dyrektorem Pionu Handlu i Marketingu w Centrum Komputerowym ZETO S.A. W 2009 roku zbudował w Arcus S.A. Departament Arcus Systemy Informatyczne, którym kierował do momentu wniesienia Departamentu do Arcus Systemy Informatyczne. Posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach. Zna bardzo dobrze rynek informatyczny w Polsce, w szczególności sektor publiczny. Brał udział, także jako prelegent, w wielu konferencjach branżowych w kraju i za granicą Czas wolny od pracy wypełnia sportem, literaturą i podróżami.

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera. Firmę budował od podstaw – był współzałożycielem CSF Polska i od 1996 r. zajmował się wdrażaniem systemów do zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Jako Wiceprezes Zarządu swoje działania poświęca w główniej mierze realizacji celów operacyjnych, ukierunkowanych na stały rozwój prowadzonej działalności. Stara się orientować organizację firmy na długoterminowe, partnerskie relacje, zarówno z Klientami, jak i pracownikami. Dużą część uwagi poświęca na rozwój obszaru wsparcia dotychczasowych Klientów. Opracował i wdrożył koncepcję organizacji firmy według zasad i procedur TQM, a następnie przeprowadził wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. 

Po przyłączeniu Syntea Business Solutions (poprzednio CSF Polska) do Grupy Arcus od czerwca 2014 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Arcus Systemy Informatyczne.
Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych Microsoft Dynamics. Uczestniczył i nadzorował wdrożenia zarówno w sektorze komercyjnym, m.in. w Grupie Plastics, Grupie Saint Gobain, Grupie Suedzucker, AVON Cosmetics Polska, Cementowni Odra i innych, jak i w sektorze publicznym, m.in. w Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Instytucie Techniki Budowlanej. Aktualnie wspiera pracowników w realizacji projektów w charakterze członka komitetów sterujących.

Stale podnosi swoje kompetencje i rozszerza wiedzę, w szczególności dotyczącą produktów Microsoft oraz tematyki zarządzania projektem. Bierze udział w wielu międzynarodowych konferencjach dotyczących systemów informatycznych. Wielokrotnie uczestniczył w Microsoft Worldwide Partner Conference, Microsoft Partner Summit, Microsoft Dynamics Convergence. Uczestniczył w wielu szkoleniach produktowych i specjalistycznych, w tym również jako prelegent.