Zarząd Spółki

Łukasz Sztyber - Prezes Zarządu

Łukasz Sztyber - Prezes Zarządu

Łukasz Sztyber jest absolwentem Wydziału Informatyki WIT oraz programu EMBA realizowanego przez Politechnikę Warszawską we współpracy z LBS, HEC i NHH. Aktualnie uczestniczy w studium doktoranckim w zakresie sztucznej inteligencji w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Przed objęciem stanowiska w Arcus SI przez 4 lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego polskim oddziałem PostNord Strålfors (po zmianie nazwy Imprimus). Wcześniej, przez 8 lat pracował w Inforsys S.A. kolejno piastując role dyrektora informatyki, członka zarządu odpowiedzialnego za operacje oraz prezesa zarządu. Karierę rozpoczynał jako programista systemów baz danych pracując w firmach takich jak Hewlett-Packard, Accenture Technology Solutions, Codec i Medicover.

W wolnym czasie podróżuje i realizuje swoje zainteresowania związane ze sztuczną inteligencją.

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera. Firmę budował od podstaw – był współzałożycielem CSF Polska i od 1996 r. zajmował się wdrażaniem systemów do zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Jako Wiceprezes Zarządu swoje działania poświęca w główniej mierze realizacji celów operacyjnych, ukierunkowanych na stały rozwój prowadzonej działalności. Stara się orientować organizację firmy na długoterminowe, partnerskie relacje, zarówno z Klientami, jak i pracownikami. Dużą część uwagi poświęca na rozwój obszaru wsparcia dotychczasowych Klientów. Opracował i wdrożył koncepcję organizacji firmy według zasad i procedur TQM, a następnie przeprowadził wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. 

Po przyłączeniu Syntea Business Solutions (poprzednio CSF Polska) do Grupy Arcus od czerwca 2014 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Arcus Systemy Informatyczne.
Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych Microsoft Dynamics. Uczestniczył i nadzorował wdrożenia zarówno w sektorze komercyjnym, m.in. w Grupie Plastics, Grupie Saint Gobain, Grupie Suedzucker, AVON Cosmetics Polska, Cementowni Odra i innych, jak i w sektorze publicznym, m.in. w Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Instytucie Techniki Budowlanej. Aktualnie wspiera pracowników w realizacji projektów w charakterze członka komitetów sterujących.

Stale podnosi swoje kompetencje i rozszerza wiedzę, w szczególności dotyczącą produktów Microsoft oraz tematyki zarządzania projektem. Bierze udział w wielu międzynarodowych konferencjach dotyczących systemów informatycznych. Wielokrotnie uczestniczył w Microsoft Worldwide Partner Conference, Microsoft Partner Summit, Microsoft Dynamics Convergence. Uczestniczył w wielu szkoleniach produktowych i specjalistycznych, w tym również jako prelegent.