Zarząd Spółki

Łukasz Sztyber - Prezes Zarządu

Łukasz Sztyber - Prezes Zarządu

Łukasz Sztyber jest absolwentem Wydziału Informatyki WIT oraz programu EMBA realizowanego przez Politechnikę Warszawską we współpracy z LBS, HEC i NHH. Aktualnie uczestniczy w studium doktoranckim w zakresie sztucznej inteligencji w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Przed objęciem stanowiska w Arcus SI przez 4 lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego polskim oddziałem PostNord Strålfors (po zmianie nazwy Imprimus). Wcześniej, przez 8 lat pracował w Inforsys S.A. kolejno piastując role dyrektora informatyki, członka zarządu odpowiedzialnego za operacje oraz prezesa zarządu. Karierę rozpoczynał jako programista systemów baz danych pracując w firmach takich jak Hewlett-Packard, Accenture Technology Solutions, Codec i Medicover.

W wolnym czasie podróżuje i realizuje swoje zainteresowania związane ze sztuczną inteligencją.

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś - Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny

Maciej Czernaś jest absolwentem Politechniki Lubelskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera. Firmę budował od podstaw jako współzałożyciel CSF Polska. Wdrażaniem systemów do zarządzaniem przedsiębiorstwem zajmuje się od 1996 r.

Jako Wiceprezes Zarządu skupia się na realizacji celów operacyjnych. Dąży do orientowania organizacji firmy na stały rozwój i długoterminowe, partnerskie relacje, zarówno z Klientami, jak i pracownikami. Dużą część uwagi poświęca rozwijaniu obszaru wsparcia dotychczasowych Klientów. Opracował i wdrożył w spółce system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001.

Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych Microsoft Dynamics. Uczestniczył i nadzorował wdrożenia zarówno w sektorze komercyjnym, m.in. w Grupie Saint Gobain, Grupie Suedzucker, AVON Cosmetics Polska, Cementowni Odra, Grupie Plastics, Perła Browary Lubelskie, jak i w sektorze publicznym, m.in. w Politechnice Poznańskiej, Instytucie Techniki Budowlanej, Politechnice Śląskiej.

Stale podnosi swoje kompetencje i rozszerza wiedzę z zakresu zarządzania oraz produktów Microsoft. Bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych oraz szkoleniach produktowych i specjalistycznych, także jako prelegent.