Produkcja

one4all dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Arcus Systemy Informatyczne posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ERP – Enterprise Resource Planning) opartych o rozwiązania Microsoft. Obecnie skupiamy się na implementacji autorskiego systemu one4all, którego podstawowym elementem jest Microsoft Dynamics 365. Posiadamy wiele gotowych komponentów do Microsoft Dynamics AX.

Arcus Systemy Informatyczne posiada bogate doświadczenie w implementacji rozwiązań dla firm z branży produkcyjnej.

Branża produkcyjna stoi przed szeregiem wyzwań, w sprostaniu którym pomóc może wykorzystanie najnowszych narzędzi i systemów informatycznych. Rosnące wymagania klientów w zakresie jakości, przy jednoczesnym skróceniu terminów realizacji, coraz większa potrzeba kontrolowania kosztów pracy i usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych, trudności w zaplanowaniu optymalnego stanu zapasów, problemy w monitorowaniu pracy ludzi i wydajności maszyn produkcyjnych i obliczenia rzeczywistych kosztów produkcji czy skracanie cyklu życia produktów (wiążące się z koniecznością wprowadzania na rynek nowych produktów), to tylko niektóre z nich.
 
one4all dla produkcji dyskretnej zapewnia m.in.:

 • Ewidencję czasu pracy pracowników produkcyjnych i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów w wartości wyrobów i produktów w toku,
 • Usprawnienie procesów zamawiania, planowania i produkcji wyrobów,
 • Optymalizację procesów planowania produkcji,
 • Optymalizację poziomu zapasów,
 • Udostępnienie klientom informacji o cenie i terminie dostawy, już w momencie składania zamówienia,
 • Udostępnienie danych na zewnątrz – dla dostawców i odbiorców (dla dostawców zamówień zakupu, dla odbiorców ich zamówień i termonów realizacji),
 • Elektroniczną wymianę dokumentów z klientami i dostawcami (EDI),
 • Możliwość zaplanowania popytu,
 • Mniejsze prawdopodobieństwo błędu dzięki określeniu kryteriów dla poszczególnych produktów, które są następnie wykorzystywane tworzenia indywidualnych zamówień,
 • Automatyczne generowane są listy składowe (BOM) i marszruty produkcyjne, po skonfigurowaniu produktów,
 • Możliwość szybkiego i prostego wprowadzania zmian w specyfikacji produktu, które  są od razu odzwierciedlone na listach składowych, eliminuje to konieczność ręcznej zmiany BOM-ów.