Szkoły Wyższe

one4all dla szkół wyższych

Arcus Systemy Informatyczne posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ERP – Enterprise Resource Planning) opartych o rozwiązania Microsoft. Obecnie skupiamy się na implementacji autorskiego systemu one4all, którego podstawowym elementem jest Microsoft Dynamics 365. Posiadamy wiele gotowych komponentów do Microsoft Dynamics AX.

Zarządzanie uczelnią wyższą jest bardzo skomplikowane i czasochłonne. Stopień złożoności zachodzących procesów, konieczność zabiegania o studenta na zasadach obowiązujących dotychczas w sektorze komercyjnym, potrzeba wzrostu konkurencyjności uczelni oraz współpraca z wieloma różnymi podmiotami, skutkuje potrzebą posiadania rozwiązania informatycznego, które zapewni niezawodność działania i obsłuży wszystkie obszary funkcjonowania nowoczesnej szkoły wyższej.

Oferowana przez Arcus Systemy Informatyczne innowacyjna platforma one4all dla Szkół Wyższych jest odpowiedzią na potrzeby uczelni wyższych w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania. one4all dla edukacji oprócz kompleksowej obsługi procesów zachodzących w wyższej uczelni integruje także obszary zarządzania komunikacją i workflow, zarządzania projektami oraz zapewnia analizę prowadzonej działalności. Platforma jest jedynym tego rodzaju rozwiązaniem w Europie dedykowanym do zarządzania działalnością szkół wyższych. 

Szkolnictwo wyższe stoi przed następującymi problemami i wyzwaniami:

 • Kwestia finansowania, prowadzenia i rozliczenia budżetów biorąc pod uwagę wiele źródeł finansowania i prowadzonych projektów,
 • Konsolidacji Uczelni i łączenia programów z uwagi na malejącą liczbę studentów,
 • Ciągłego podnoszenia poziomu kształcenia i dostosowywania go do wymogów rynkowych,
 • Konkurencja między uczelniami o najwyższej jakości kadrę akademicką,

Korzyści z zastosowania platformy one4all dla Szkół Wyższych

 • Usystematyzowanie oraz usprawnienie działalności strategicznej i operacyjnej uczelni poprzez wdrożenie odpowiednich procesów,
 • Uproszczenie procedur związanych z obiegiem informacji i dokumentów, zastępowanie dokumentacji papierowej - dokumentacją elektroniczną,
 • Usprawnienie pracy pracowników uczelni poprzez dostępność danych w jednym miejscu, w jednym systemie,
 • Wsparcie zarządzania dostępnymi funduszami i budżetami w najbardziej efektywny sposób,
 • Uproszczenie złożonych procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadr i płac,
 • Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami uczelni,
 • Wsparcie planowania i wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich, materiałowych i innych,
 • Dostępność informacji w czasie rzeczywistym i wzrost zaufania wśród studentów,
 • Skuteczna optymalizacja procesów administracyjnych,
 • Możliwość dopasowania systemu do najbardziej specyficznego profilu uczelni,
 • Rozwój systemu wraz z rozwojem uczelni, możliwość wprowadzania i rozbudowy systemu o nowe moduły i funkcje, gwarancja zgodności z polskim i europejskim prawem,
 • Możliwość integracji z oprogramowaniem i usługami zewnętrznymi,
 • Obsługa systemu w języku polskim oraz wielu językach obcych,
 • Zapewnione bezpieczeństwo danych.

Realizacja podstawowych procesów

Kompleksowe funkcjonalności one4all dla Szkół Wyższych automatyzują i usprawniają pracę w następujących obszarach:

 • Finanse i księgowość,
 • Kadry i Płace wraz z modułem Pomocy socjalnej,
 • Środki Trwałe i inwentaryzacja,
 • Budżetowanie,
 • Zarządzanie projektami i budżetami w projektach,
 • Zakupy wraz z obsługą zamówień publicznych,
 • Sprzedaż,
 • Portale wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Integracje z innymi systemami,
 • Analizy i raporty,
 • Obieg dokumentów.

 

Obejrzyj bezpłatne webinarium dla uczelni wyższych, przygotowane przez Microsoft we współpracy z Arcus SI, pt. "Jak sprawnie zarządzać procesami kadrowo-płacowymi na Uczelni Wyższej?".

Opis modułów