Budżetowanie

  • Analizowanie przepływów kosztów związanych z działalnością uczelni,
  • Planowanie i obliczanie przyszłych kosztów na podstawie budżetów i prognoz,
  • Aktualizowanie wielu pozycji budżetu jednocześnie,
  • Grupowanie budżetów metodą od dołu do góry,
  • Alokację/ podział budżetów metodą z góry na dół,
  • Mechanizm linii korekcyjnej (pozwala na wprowadzania korekt budżetu),
  • Wprowadzenie prowizorium budżetowego,
  • Zestaw raportów pozwalających na wielowymiarową analizę budżetu i jego wykonania (ze względu na rodzaj działalności, dysponenta środków, przeznaczenie środków) w dowolnie wybranym momencie.