Finanse i księgowość

  • Zwiększenie efektywności operacji finansowych i umożliwienie planowania strategicznego,
  • Rozdzielenie procesów wprowadzania dokumentów (Dział Finansowy, Jednostki) od ich księgowania (Dział Księgowy, Dział Kosztów),
  • Efektywne zarządzanie przepływami środków pieniężnych,
  • Lepszy wgląd w informacje o finansach uczelni i możliwość szybszego podejmowania właściwych decyzji,
  • Równoległa praca w wielu okresach i latach, brak konieczności logowania do konkretnego roku,
  • Dodatkowe analityki (wymiary) do konta księgi głównej w Planie Kont budowane w formie drzewa – wybór analityki na najniższym poziomie powoduje automatyczną podpowiedź lub zawężenie w polach do wyboru domyślnych wymiarów nadrzędnych (z możliwością zmiany na te analityki, które są dostępne dla danej kombinacji) we wszystkich miejscach, w których następuje dekretowanie dokumentów, (np. Podpowiedź Źródła finansowania zależna od rodzaju wybranego projektu i jednostki która prowadzi dany projekt),
  • Zautomatyzowane mechanizmy naliczania kosztów pośrednich i rozksięgowania kosztów pomiędzy jednostkami,
  • Możliwość prowadzenia i wykorzystywania w systemie wielu tabel kursowych, np. osobna tabela kursów NBP, kursów EBC, kursów wybranych banków.