Moduł Sprzedaż

  • System posiada odrębne szablony wydruków dokumentów sprzedaży, co najmniej dla: faktury krajowej, korekty, duplikatu, faktury unijnej, exportowej, nota uznaniowej, noty obciążeniowej),
  • System zapewnia proces obsługi faktury sprzedaży i jej zatwierdzenia w uczelni (proces obiegu dokumentu w postaci wprowadzenia propozycji faktury przez jednostkę, zatwierdzenia przez przełożonego lub kierownika projektu, wydrukowania przez jednostkę oraz możliwości automatycznego zaksięgowania dokumentu na kontach księgi głównej przez Dział Księgowy),
  • System zapewnia możliwość numerowania i obsługi dokumentów proform dla Faktury sprzedaży (faktura proforma ma inną maskę niż faktura sprzedaży, z poziomu faktury proforma można przejść do faktur sprzedaży do niej skojarzonych i odwrotnie),
  • System zapewnia możliwość numerowania dokumentów faktur sprzedaży i korekt faktur sprzedaży na podstawie odrębnych grup numeracji dla różnych jednostek wystawiających dokumenty sprzedaży z zastosowaniem podziału rocznego i miesięcznego (np. inna numeracja faktur sprzedaży wystawianych przez Kwesturę a inna numeracja faktur sprzedaży wystawianych przez Dział Gospodarczy, np. FVS/KW/1301/0002 oznaczający dokument faktury sprzedaży wystawiony przez dział Kwestury w roku 2013 w styczniu z numerem 2),
  • System pozwala na zdefiniowanie listy konkretnych tytułów sprzedaży dla dokumentów sprzedaży wraz z dopisaniem do nich kont księgowych przychodów, stawek podatku, wymiarów analitycznych, cen etc. (np. kursy, studia podyplomowe, konferencje, szkolenia).