Moduł Zakupy wraz z obsługą zamówień publicznych

 • System pozwala na rejestrację i równoczesny opis tej samej faktury za pomocą wielu różnych wymiarów kontrolingowych (podział tej samej faktury pomiędzy różne jednostki i różne źródła finansowania),
 • System posiada specjalnie przygotowane formularze dostosowane do wymagań Uczelni służące do wprowadzania i opisywania różnego rodzaju dokumentów bez przechodzenia pomiędzy zakładkami i oknami,
 • System zapewnia możliwość wprowadzania wartości zakupionego towaru/ materiału w cenach netto (jeśli VAT jest odliczany), brutto (jeśli VAT w całości nie jest odliczany) lub z uwzględnieniem zdefiniowanej struktury podatku VAT, system automatycznie przyjmuje na magazyn oraz dekretuje i księguje dokumenty dostawy (PZ) wg odpowiedniej wartości w zależności od sposobu opodatkowania danej pozycji danego dokumentu,
 • System zapewnia obsługę wydawnictwa w zakresie prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej publikacji,
 • System pozwala na automatyczne rozliczenie przychodów i kosztów ze sprzedaży publikacji (z uwzględnieniem marży przychodów wydawnictwa),
 • Powiązanie zapytań ofertowych z bazą zatwierdzonych zamówień zakupu,
 • Wspólna baza zapytań ofertowych / zaproszeń do składania ofert oraz odpowiedzi do nich,
 • Funkcjonalność elastycznego tworzenia treści zapytań ofertowych / zaproszeń do składania ofert z możliwością dowolnej modyfikacji treści,
 • Automatyczne dodawanie odpowiedzi ofertowych od dostawców do których nie było kierowane zapytanie (zaproszenie do składania ofert),
 • Porównanie ofert po kryterium cena i data odpowiedzi,
 • Elastyczne wsparcie tworzenia umów na zakup dla wygranej oferty,
 • Automatyczne tworzenie zleceń zakupu / zamówień zakupu na podstawie wygranej oferty,
 • Procedura zatwierdzania zamówień zakupu przez osoby uprawnione,
 • Korekty zamówień zakupu przed przyjęciem,
 • Przypisanie rodzaju LOGO do danej procedury zakupowej od zapytania do zamówienia (wszystkie zewnętrzne dokumenty) ze względu na prowadzone projekty na uczelni,
 • Kartoteka umów sukcesywnych z dostawcą i raporty realizacji umów sukcesywnych,
 • Różne typy i różne rodzaje etapów kontroli realizacji umów sukcesywnych,
 • Wprowadzenie na magazyn materiałów w wartości netto/brutto,
 • Wieloetapowość przyjęcia dokumentów dostawy PZ (tworzenie, zatwierdzanie, księgowanie),
 • Wieloetapowość realizacji rozchodów wewnętrznych (tworzenie, zatwierdzanie, wydanie, księgowanie),
 • Podział realizacji rozchodów wewnętrznych na magazyn z uwagi na proces na Uczelni – podział kompetencji pomiędzy Dział Magazynowy: (towar, ilość, magazyn, miejsce dostawy, osoba odbierająca) oraz na Księgowość (weryfikacja kont przeciwstawnych, wymiarów finansowych, blokada edycji towaru, ilości i magazynu),
 • Automat tworzący kartotekę środków trwałych na podstawie danych z arkusza RW,
 • Przypisanie do dokumentów RW jednostek organizacyjnych oraz rejonów dostawy,
 • Wydruk listy transportowej dla grupy dokumentów RW przeznaczonych do transportu.