Obsługa środków trwałych

  • Zarządzanie majątkiem trwałym i wyposażeniem uczelni,
  • Automatyzacja operacji czynności okresowych oraz generowania zestawień,
  • System zapewnia możliwość przypisania do środka trwałego nieskończenie wielu źródeł finansowania,
  • Wydruk etykiet kodów kreskowych,
  • System zapewnia możliwość definiowania różnych sposobów nabyć i likwidacji dot. środków (potrzebne do automatycznego generowanie raportu F03),
  • System pozwala na ewidencję oraz obsługa księgową aparatury badawczej, środków nisko cennych i wyposażenia zapewniając dostępność wszystkich operacji, które są dostępne dla środków trwałych,
  • System pozwala na wygenerowanie elektronicznych arkuszy spisowych dla środków trwałych oraz na ich wczytanie do urządzeń elektronicznych, za pomocą których dokonywana będzie inwentaryzacja (kolektorów danych),
  • System pozwala na zaczytanie wyników przeprowadzanej inwentaryzacji do elektronicznych arkuszy spisowych.