Pomoc socjalna

W systemie funkcjonuje rozbudowany moduł do zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. System umożliwia w szczególności:

  • Zarządzanie preliminarzem, z kontrolą wykonania i przeniesieniem niewykorzystanej kwoty na lata następne,
  • Ewidencję oświadczeń o dochodach i wniosków o realizację świadczeń socjalnych,
  • Automatyczne naliczanie świadczeń wg zdefiniowanych rodzajów na podstawie złożonych oświadczeń i wniosków,
  • Generowanie przygotowanych kwot świadczeń na listy płac,
  • Naliczenie świadczeń dla pracownika i osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (limity),
  • Raporty ZFŚS.