Backup - Audyty, projekty, wdrożenia kopii zapasowej systemu

Arcus Systemy Informatyczne zaleca wykonywanie backup’ów oraz dokonywanie regularnych prób odtworzenia danych z wykonywanych kopii.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne audyty, projekty, wdrożenia i utrzymanie systemów backup’u i archiwizacji. Stosowana przez nas metodyka pozwala na wypracowanie realnych wymagań Klientów wobec systemu backupu, tak aby gwarantował on w praktyce skuteczne odtworzenie zawsze aktualnych danych, w zakładanym czasie. Pomagamy także Klientom we wdrażaniu skutecznych polityk bezpieczeństwa, które w przypadku awarii pozwolą zapewnić ciągłość działania organizacji w zakładanym czasie.

Specjalizujemy się przede wszystkim w następujących produktach:

  • Symantec BackupExec,
  • CommVault SIMPANA,
  • HP Data Protector,
  • SEP - hybrid backup,
  • Veem.