Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager)

System Center Configuration Manager 2016 (SCCM) jest jednym z rodziny produktów System Center. Niniejszy produkt pozwala na pełną administrację lokalnym środowiskiem: stacjami roboczymi, serwerami, ale również w połączeniu z MS Exchange i Intune zarządzać i inwentaryzować urządzenia mobilne. Inżynierowie firmy Arcus Systemy Informatyczne posiadają kompetencje, doświadczenie we wdrożeniach oraz dostosowania funkcjonalności SCCM do oczekiwań klienta.

Rozwiązanie System Center Configuration Manager, oferowane przez Arcus Systemy Informatyczne, realizuje następującą funkcjonalność:

 • Inwentaryzacje Sprzętu oraz Oprogramowania- zbieramy informacje o sprzęcie i zainstalowanym oprogramowaniu z całego zarządzanego środowiska wraz z danymi historycznymi
 • Zbieranie informacji o uruchamianych programach na stacjach roboczych- sprawdza ilość oprogramowania zainstalowanego na stacjach oraz mierzy czasu używania oprogramowania przez użytkowników. Pozwala to na kontrolę nad tym co jest zainstalowane na stacjach roboczych oraz w jakim stopniu użytkownicy wykorzystują swoje oprogramowanie.
 • Zdalne wsparcie użytkowników- szereg narzędzi ułatwiających zdalne zarządzanie stacjami wraz ze zdalnym przejmowaniem kontroli nad pulpitem, klawiaturą i myszką.
 • Dystrybucja oprogramowania- dystrybuuje oprogramowania na stacje robocze i tam zdalnie je uruchamia. Możemy korzystać ze wszystkich typów plików wykonywalnych oraz skryptów.
 • Dystrybucja systemów operacyjnych- zdalna instalacja systemów operacyjnych, wraz z odpowiednim środowiskiem klienckim. Dzięki niej można w prosty sposób ograniczyć (do niezbędnego minimum) prace związane z odtwarzaniem systemów na stacjach roboczych po awarii, jak również przyspieszyć proces instalacji nowych stacji roboczych oraz serwerów. W połączeniu z funkcją Task Sequences instalujemy automatycznie stacje robocze, jak i serwery w całkowicie predefiniowany przez nas sposób. System zainstaluje za nas oprócz systemu operacyjnego również niezbędne aplikacje i sterowniki. Istnieje możliwość integracji systemy z Microsoft Deployment Toolkit
 • Dystrybucja aktualizacji dla systemów operacyjnych i aplikacji. System potrafi aktualizować nie tylko własne aplikację, ale również istnieje możliwość aktualizacji aplikacji przygotowanych przez firmy trzecie, w tym aktualizacje dla Windows 10 oraz pakietu Office 365.
 • Weryfikację poprawności konfiguracji zgodnie z politykami w organizacji- na podstawie konfiguracji zdefiniowanych przez administratorów system sprawdza, czy komputery je spełniają. Pozwala to na zdiagnozowanie problemów związanych z konfiguracją sprzętową i systemową komputerów.
 • Zarządzanie schematami zasilania oraz wybudzanie stacji o określonych godzinach w celu wykonania działań pielęgnacyjnych
 • Raportowanie- rozbudowany system raportów na temat stanu systemu, stanu zadań wykony wach przez system, stanu stacji klienckich itp. Możemy generować również własne raporty oparte o zapytania SQL.
 • Instalacja, konfiguracja oraz zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym – Endpoint Protection
 • Integracja z NAP oraz weryfikacja poprawności konfiguracji pod kątem NAP- na podstawie polis stworzonych na serwerze Network Policy Server, sprawdza poprawność konfiguracji stacji roboczych. Funkcja dostępna jest tylko w połączeniu z rolą Network Policy Server w Windows Server.