Software Asset Managament - Audyty SAM

Software Asset Management (SAM) to usługa świadczona przez Arcus Systemy Informatyczne, we współpracy z partnerami posiadającymi uprawnienia nadane przez Microsoft, polegająca na:

  • Wytyczeniu celu i planu audytu oprogramowania Microsoft,
  • Opracowaniu raportu o stanie licencji Klienta,
  • Wyznaczeniu drogi do optymalizacji w zarządzaniu oprogramowaniem.

Audyt SAM zakończony jest wystawieniem certyfikatów legalności Microsoft ważny przez okres 12 miesięcy.

Możliwe jest dofinasowanie audytu SAM przez Microsoft.