Storage Area Networks - Systemy SAN

Arcus Systemy Informatyczne oferuje projektowanie, wdrażanie i utrzymanie Systemów SAN, które pozwalają na wydajne przesyłanie danych pomiędzy serwerami i urządzeniami pamięci masowych. Dobrze zaprojektowany i skonfigurowany System SAN umożliwia współpracę pomiędzy serwerami, macierzami dyskowymi i bibliotekami taśmowymi różnych producentów. Proponowane przez nas Systemy SAN charakteryzują się dużą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Z ich zastosowaniem buduje się systemy replikacji danych w czasie rzeczywistym, a także, w wypadku awarii, automatyczne przełączenie systemu z jednej macierzy na drugą i nieprzerwaną kontynuację pracy systemów informatycznych.

W dobie nieprzerwalnego i wręcz lawinowego przyrostu danych, zbudowanie wydajnego Systemu SAN w dużych organizacjach, a szczególnie w tych, które uzależniają własne funkcjonowanie od sprawnego przetwarzania danych zawartych w swoich systemach informatycznych, wydaje się być niezbędne.