System Center - Microsoft SCOM, Microsoft SCVMM

Rodzina produktów System Center, oferowana przez Arcus Systemy Informatyczne, w szczególności SCVMM, SCOM umożliwiają zbudowanie dynamicznej infrastruktury IT we własnym Centrum Danych.

Lista produktów wchodzących w skład pakietu System Center wraz z opisem funkcjonalnym:

  • Service Manager- portal oparty o technologie SharePoint do zbudowania własnego systemu zarządzania zdarzeniami, zintegrowany z innymi produktami pozwalającymi na automatyzację zadań- takimi jak np. Orchestrator. SCSM stanowi punkt styku pomiędzy użytkownikiem a środowiskiem serwerowym. SCSM jako interfejs pozwala na stworzenie mechanizmów Self-Service do automatycznego wykonywania niektórych zadań administracyjnych- np. powoływania maszyn wirtualnych,
  • Orchestrator- Oprogramowanie bazujące na zdefiniowanych bibliotekach akcji tzw. Runbookach, pozwalające na automatyzacje operacji administracyjnych głównie zw. z zarządzaniem środowiskiem wirtualnym,
  • Configuration Manager- umożliwia centralne zarządzanie stacjami roboczymi, oraz serwerami,
  • Virtual Machine Manager- podstawowe narzędzie do zarządzanie zwirtualizowanym środowiskiem,
  • Operation Manager- dedykowane narzędzie do monitoringu serwerowego, urządzeń sieciowych,
  • Data Protection Manager- oprogramowanie do backupu całego środowiska serwerowego,
  • App Controler- oprogramowanie pozwalające na centralne i transparentne zarządzanie środowiskiem lokalnym oraz Azure.

Dodatkowo z wykorzystaniem Windows Azure Pack dostarczającym tego samego interfejsu do zarządzania środowiskiem Private Cloud oraz Public Cloud. Wszystkie powyższe narzędzia pozwalają finalnie zarządzać infrastrukturą IT w sposób dynamiczny.