Zintegrowany system informatyczny RIS/PACS

Arcus Systemy Informatyczne wdraża w placówkach medycznych systemy typu PACS i RIS wspomagające zarządzanie obiegiem informacji medycznych generowanych m.in. z urządzeń obrazujących. Współpracujemy w tym zakresie z wiodącymi w Polsce producentami aplikacji PACS* i RIS**.

Zrealizowaliśmy wiele tego typu projektów, w skład których wchodziły aplikacje PACS/RIS osadzone w dostarczonej przez nas infrastrukturze IT, zintegrowane z wdrożonymi portalami oraz z innymi aplikacjami szpitalnymi wykorzystywanymi w placówkach medycznych.

Aby zaawansowane aplikacje medyczne typu PACS/RIS mogły w wydajny i bezpieczny sposób pełnić swoje funkcje niezbędnym jest zapewnieni im odpowiedniego środowiska IT, m.in.:

  • Serwerowego (zwirtualizowanego i optymalnego wydajnościowo Data Center),
  • Systemu backupu i archiwizacji,
  • Infrastruktury sieciowej,
  • Systemu baz danych – klastra ORACLE RAC lub Microsoft SQL,
  • Stacji opisowych dla radiologów i klinicystów,
  • Profesjonalnych usług serwisowych i wsparcia.

*PACS to podstawowy system informatyczny do archiwizacji i transmisji obrazów z urządzeń diagnostycznych. Najważniejszą cechą systemu PACS jest obsługa protokołu DICOM, w którym generowane są obrazy – pozwala to na współpracę systemów i urządzeń pochodzących od różnych producentów.

**RIS (Radiologiczny System Informatyczny) pozwala na obsługę całego procesu realizacji badania od momentu planowania i rejestracji pacjenta w pracowni radiologicznej, przez proces wykonania badania (u lekarza, technika, pielęgniarki), aż po stworzenie i wydanie opisu. Ale to nie wszystko – nowoczesne systemy RIS pozwalają na sprawne zarządzanie listami zleceń, optymalizację lokacji zasobów i zarządzanie finansami, a integracja z centralnym systemem informatycznym placówki umożliwia przesyłanie informacji o pacjencie i tworzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Większość dostępnych na rynku systemów RIS posiada moduły statystyczne do generowania raportów i analiz.