Systemy informatyczne dla rozgłośni radiowych

Jutel Radioman

Kompletny system do produkcji i emisji programu radiowego. System składa się z modułów połączonych ze sobą jedną bazą danych. Ich funkcjonalności przenikają i uzupełniają się tworząc zcentralizowane środowisko, które swoim zakresem funkcjonalnym obejmuje wszystkie działania, procesy i operacje stosowane w codziennej pracy użytkownika. Z uwagi na sprawdzoną technologię stosowaną do budowy podłoża sprzętowo-systemowego dla systemu RadioMan  środowisko pracuje wydajnie, stabilnie i jest niezwykle odporne na incydenty występujące w środowisku informatycznym użytkownika.

Swoim zakresem system obejmuje następujące elementy funkcjonalne:

- edytor dźwięku QuickEditPro, obsługujący niemal wszystkie formaty dźwiękowe, edytor integruje się również z innymi produktami firm trzecich dostępnymi na rynku,

- planowanie ramówki,

- rotacja muzyczna,

- zarządzanie nośnikami,

- automatyczny zapis / automatyczne odtwarzanie,

- archiwizacja materiału,

- raportowanie,

- emisja,

- wiele innych funkcjonalności, na bieżąco uzupełnianych.

Uzupełnieniem funkcjonalności oprogramowania jest dedykowany sprzęt jaki wraz z systemem może być wykorzystywany. System RadioMan oferuje takie elementy jak: klawiatury dedykowane do obsługi emisji radiowej, manipulatory stosowane do edycji dźwięku, profesjonalne karty dźwiękowe Digigram oraz wiele innych.

System Jutel RadioMan występuje w dwóch wersjach:

  • RadioMan Expres - dedykowana dla mniejszych rozgłośni lub producentów treści multimedialnej,
  • RadioMan Enterprise Edition - poszerzona funkcjonalnie, dedykowana dla dużych rozgłośni radiowych, ale również dla producentów treści multimedialnej.

Niezwykle istotną cechą systemu RadioMan jest jego elastyczność w integracji z produktami firm trzecich. Przykładem może być pełna integracja systemu z modułem do produkcji wiadomości radiowych, tzw. newsroom (ENPS, iNEWS, NewsManager). Przykłady innych produktów w pełni zintegrowanych z systemem: OpenMedia, GSelector, Commercial Sales and Traffic.

 

Jutel HIPman

Rozwiązanie umożliwiające zarządzanie urządzeniami audio z wykorzystaniem protokołu IP w sposób scentralizowany. Urządzenia różnych producentów, generujące wiele strumieni audio, korzystające z protokołu IP, umiejscowione w wielu oddalonych od siebie lokalizacjach mogą być połączone za pomocą rozwiązania HIPman i z tego poziomu zarządzane. Jest to niezwykle istotne w sytuacji kiedy nadawcy posiadają wiele lokalizacji oddalonych od siebie, ale jednak zależnych od siebie z uwagi na centralnie rozprowadzaną treść nadawczą.