Systemy zabezpieczeń

Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest bardzo szerokim zagadnieniem. Bezpieczne systemy informatyczne to te, które zbudowane są z zachowaniem najlepszych praktyk informatycznych i odpowiednio utrzymywane.

Arcus Systemy Informatyczne posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymania szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo sieciowe.

Oferujemy rozwiązania typu:

  • Firewall,
  • Next Generation Firewall,
  • Systemy antywirusowe,
  • Systemy DLP,
  • Systemy SIEM.