Usługi migracji danych

Infrastruktura IT jest tylko narzędziem dla systemów informatycznych, które przetwarzają ogromną liczbę danych. W przypadku dokonywania zmian w infrastrukturze IT wymagane są migracje danych. Szczególnie trudnym zadaniem, ze względu na świeżość technologii, jest migrowanie danych do środowisk chmurowych lub hybrydowych.

Arcus Systemy Informatyczne, z racji swoich doświadczeń w tym zakresie, oferuje m.in. usługi migracji danych z:

  • Środowisk on-premises’owych do aplikacji osadzonych w Microsoft Azure i innych środowisk chmurowych,
  • Baz danych,
  • Dysków serwerowych oraz macierzy dyskowych,
  • Systemów backup’u i archiwizacji,
  • Systemów bezpieczeństwa.