Intune (EMS) wraz z Microsoft Azure

Arcus Systemy Informatyczne posiada w swojej ofercie rozwiązania cloud computing klasy  MDM (Mobile Device Management) oparte o Microsoft Intune. Oprogramowanie pozwala w sposób kompleksowy, zcentralizowany zarządzać urządzeniami mobilnymi oraz komputerami bez potrzeby posiadania własnej lokalnej infrastruktury np. Active Directory (AD). W przypadku firm posiadających wdrożone AD jest możliwość pełnej integracji lokalnego AD z AD chmurowym (Azure Active Directory). Intune zapewnia bezpieczne zarządzanie urządzeniami osobistymi (BYOD) i korporacyjnymi  opartych o platformę Windows , Windows Phone , iOS i Android. Intune dostarcza również portal korporacyjny (wewnętrzny sklep) do instalacji aplikacji firmowych. Niniejsze rozwiązanie pozwala na tworzenie reguł zarządzania (policy) dot. np. na ograniczania użytkownikom dostępu do zasobów firmy z niezgodnych urządzeń. Można również konfigurować reset hasła, blokadę urządzenia, szyfrowanie danych itp. W przypadku komputerów typu laptop czy PC jest możliwość instalacji oprogramowania antywirusowego –Endpoint Protection, czy wsparcia tych użytkowników poprzez zdalną kontrolę. Każde urządzenie z zainstalowanym agentem Intune podlega dodatkowo pełnej inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania.

Oferujemy również korzystanie z funkcjonalności Azure w modelu PaaS, IaaS, SaaS w oparciu o subskrypcje Arcus SI lub dostarczymy rozwiązanie w subskrypcji klienta.