Microsoft SharePoint

Arcus Systemy Informatyczne projektuje i wdraża systemy oparte o Microsoft SharePoint, który jest platformą, dedykowaną do usprawniania pracy grupowej. Funkcjonalności podstawowe Microsoft SharePoint pozwalają na wygodne zarządzanie dokumentami oraz zbiorami danych, przewyższając znacznie możliwości typowych folderów sieciowych.

Platforma SharePoint jest jednym z najlepszych rozwiązań tego typu na rynku. W zakresie funkcjonalnym obejmuje: pracę grupową, portale firmowe, automatyzację procesów biznesowych i zarządzanie wiedzą.

Microsoft SharePoint zapewnia następujące obszary funkcjonalne:

 • Repozytoria dokumentów,
 • Listy i tabele z danymi, bazy informacyjne,
 • Mechanizmy workflow – akceptacji, zatwierdzeń obiegowych, informowania o zmianach itp.,
 • Tablice dyskusyjne,
 • Podział na witryny z możliwością bardzo elastycznego przydzielania uprawnień,
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową – nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie,
 • Bezpośrednią integrację z pakietem Microsoft Office, dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie otwieranie i edytowanie dokumentów wprost z witryny SharePoint,
 • Otwieranie dokumentów bezpośrednio z witryny SharePoint,
 • Możliwość definiowania atrybutów (dodatkowych pól indeksowych) dla list i dokumentów,
 • Automatyczne wersjonowanie dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, Project) wraz z informacją kto jest autorem zmian i kiedy zmiana została dokonana,
 • Mechanizm automatycznych notyfikacji – konfigurowalny mechanizm przesyłania powiadomień o zmianach na wybranych witrynach/dokumentach,
 • Łatwość tworzenia nowych bibliotek, list oraz widoków,
 • Możliwość konfigurowania procesów (workflow) np. wniosek urlopowy czy dekretacja faktury,
 • Integracja z programem Outlook – dostęp do repozytoriów SharePoint bezpośrednio z klienta pocztowego.

W ramach rozwiązania dostępne jest narzędzie SharePoint Designer, umożliwiające  zaawansowanym użytkownikom konfigurowanie i dodawanie funkcjonalności systemu bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.

Na bazie platformy SharePoint możliwe jest również  budowanie złożonych systemów workflow i BPM narzędzi do zarządzania portfelem projektów (Microsoft PPM), czy też wykorzystywanie go jako front-endu do aplikacji dziedzinowych.

Microsoft SharePoint jest dostępny zarówno jako rozwiązanie „on premises” jak również w wersji chmurowej jako element pakietu Office365.