Platforma e-learning dla firm

Arcus Systemy Informatyczne oferuje rozwiązania klasy e-learning dla szkół z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w pakiecie Microsoft Office 365 zintegrowanych z zewnętrzną platformą zasobów edukacyjnych oraz narzędzi, które pozwalają tworzyć lekcje multimedialne, zarządzać procesem nauczania i oceniać postępy uczniów.

Nauczanie z wykorzystaniem dostępnych przez sieć (WiFi, 3G/LTE) treści edukacyjnych, Internetu oraz urządzeń mobilnych typu tablet, oznacza nowoczesne wspomaganie procesu dydaktyki. Uczniowie otrzymują od szkoły tablety, które wykorzystując darmowe dla uczniów systemowe konto osobiste, pochodzące z pakietu Office 365, umożliwiają dostęp do przypisanych danemu uczniowi multimedialnych treści edukacyjnych. Uczniowie wykorzystując swoje konto osobiste mogą także korzystać z tych samych treści na swoich domowych urządzeniach (razem do 5 urządzeń) typu: komputer, laptop, tablet czy smartfon. Ponieważ opisywany system e-learningu oparty jest o rozwiązanie chmurowe zapamiętuje w centralnej bazie danych wszystkie wykonane działania na danym urządzeniu. Sprawia to, że po zalogowaniu się do innego urządzenia, także domowego, uczeń jest w tym samym miejscu zadania na którym skończył, ma także ten sam szkolny pulpit z dostępem do swoich szkolnych aplikacji. Utrata lub uszkodzenie urządzenia nie powoduje utraty zapisanych w systemie treści, a skonfigurowanie nowego urządzenie sprowadza się do wpisania sojego loginu i hasła i poczekanie aż urządzenie się zsynchronizuje.

Zasilenie systemu innowacyjnymi treściami edukacyjnymi zapewnia właściwy poziom kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

W przypadku wdrożenia w mieście lub gminie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą opartego o Microsoft Office 365 istnieje możliwość automatycznego zintegrowania z nim oferowanego przez nas systemu e-learning.

Wykorzystanie tego typu rozwiązań zdecydowanie podnosi atrakcyjność szkoły i poszczególnych zajęć lekcyjnych. Nauczyciele mogą, przy pewnym rozwinięciu technicznym systemu, udostępniać dzieciom możliwość tworzenia własnych treści edukacyjnych, co zdecydowanie rozwija intelekt, kreatywność i zaangażowanie ucznia.