System zarządzania projektami - Project online i PPM

Arcus Systemy Informatyczne projektuje i wdraża rozwiązania oparte o Microsoft Project Server 2016, który jest systemem umożliwiającym zarządzanie projektami, programami oraz portfelami projektów w organizacji. Dzięki funkcjom pracy w chmurze, z wykorzystaniem Project Online, organizacje mają możliwość niemal natychmiastowego użytkowania aplikacji - jedynie przy zapewnionym dostępie do Internetu - bez potrzeby zapewnienia kosztownej infrastruktury IT w serwerowni.

Prowadzone w firmach projekty inwestycyjne oraz organizacyjne poprzez angażowanie środków finansowych i czasu zespołów projektowych wymuszają ścisłe kontrolowanie postępu prac oraz odchyleń od zaplanowanych wartości bazowych. Zapanowanie nad wieloma projektami w organizacji bez centralnego systemu monitorowania jest uciążliwe i pracochłonne, a przez to wysoce ryzykowne. Cykliczne raportowanie postępu prac wymaga generowania przez Kierowników projektów wielu raportów, najczęściej poprzez kopiowanie i dopisywanie informacji do starszych wersji.

Wdrożenie systemu Microsoft Project Server 2016, wraz z niezbędnym dostosowaniem do potrzeb organizacji, wypracowanym na bazie najlepszych praktyk oraz doświadczeń zespołu konsultantów naszej firmy umożliwi osiągnięcie założonych celów organizacji, tj. właściwego zarządzania realizowanymi projektami przy zminimalizowaniu pracy administracyjnej.

Dla organizacji posiadających lub planujących wdrożenie sytemu ERP Microsoft Dynamics 365 zastosowanie Microsoft Project Server 2016 umożliwi zarządzanie nawet bardzo złożonymi projektami inwestycyjnymi.

​Główne funkcje systemu Microsoft Project Server 2016:

  • Zarządzanie projektami i programami,
  • Zarządzanie portfelem projektów w organizacji,
  • Zarządzanie kosztami projektów,
  • Raport z Cost overwiew,
  • Zarządzanie zasobami,
  • Kokpity zarządcze,
  • Raporty,
  • Wykorzystanie funkcjonalności Microsoft SharePoint,
  • Integracja z systemem ERP Microsoft Dynamics 356 i Dynamics AX.