Usługi migracji danych

Systemy informatyczne wykorzystywane do komunikacji w organizacjach opierają swoje funkcjonowanie na danych. Zmiana wersji systemu oraz wdrożenie nowego wymaga profesjonalnych usług związanych z migracją danych.

Arcus Systemy Informatyczne, z racji swoich doświadczeń w tym zakresie, oferuje m.in. usługi migracji:

  • Profili kont Microsoft Active Directory (AD) - także do Microsoft Azure i innych środowisk chmurowych,
  • Kont poczty elektronicznej do Microsoft Exchange i wersji on-line (O365),
  • Kont systemów telefonii IP do Microsoft Skype for Business (dawny Lync) – i wersji online (O365),
  • Danych aplikacji CRM do Microsoft Dynamics CRM i wersji on-line (O365),
  • Danych zawartych w portalach do Microsoft SharePoint, wraz wersją on-line oraz produktów z rodziny Vario.