Outsourcing IT

Outsourcing IT Microsoft Dynamics AX

Arcus Systemy Informatyczne świadczy usługi wsparcia dla systemów klasy ERP opartych o Microsoft Dynamics 365 i Dynamics AX oraz usługi zapewniające informatyczną ciągłość działania w organizacjach w modelu outsourcingowym. Podpisanie umowy poprzedzane jest analizą informatycznych procesów w organizacji, co często umożliwia wprowadzenie korekt lub zmian mających wpływ na całkowity koszt utrzymania infrastruktury IT - wraz z kosztami utrzymania w organizacji Departamentów lub Działów Informatyki.

Innowacyjny model usług oferowany przez Arcus Systemy Informatyczne opiera się na dwóch filarach:

  • Optymalizacji i zredukowaniu zasobów IT wraz z przeniesieniem maksymalnej ilości procesów do chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej – wiąże się to ze znaczącym obniżeniem kosztów utrzymania systemów informatycznych,
  • Współpracy z działem IT lub z częściowym czy całkowitym jego przejęciem i świadczeniem w dużym zakresie usług utrzymania z wykorzystaniem znanych, zaufanych i wyszkolonych osób dla danej organizacji - przy zapewnieniu optymalizacji kosztowej.