Produkty one4all


System one4all jest odpowiedzią na potrzebę integracji zaawansowanych systemów informatycznych coraz częściej wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Pozwala on zminimalizować ręczne zasilanie poszczególnych systemów danymi oraz umożliwia pełne wykorzystanie i wizualizację informacji systemowych. Posiadamy wiele gotowych komponentów do Microsoft Dynamics 365/AX:

 

Dostępne usprawnienia i funkcjonalności

NIP na paragonie

Obszar: Sprzedaż  |   Sektor: Finanse, Sprzedaż

Funkcjonalność pozwalająca na drukowanie z systemu NIP odbiorcy na paragony fiskalne:

 • Możliwość automatycznego wstawiania i wysyłania NIP Odbiorcy na paragon.
 • Dodatkowa walidacja w przypadku wystawania paragonu na "odbiorcę jednorazowego".
 • Walidacja zgodności NIP, przy próbie oddania faktury do paragonu.

Korekta odbiorcy faktury

Obszar: VAT  |   Sektor: Księgowość, Podatki, Finanse, Sprzedaż

Funkcjonalność pozwalająca na zmianę danych formalnych na fakturze sprzedaży takich jak:

 • NIP Odbiorcy
 • Nazwa odbiorcy
 • Dane adresowe odbiorcy
 • Zmiany daty wykonania usługi
 • Zmiany sposobu i terminu płatności 
 • Zmiany numeru konta bankowego

 Zalety mechanizmu:

 • Nie ingeruje w standardowe procesy
 • Pozwala na automatyczne księgowanie wystawianej korekty
 • Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • Automatycznie odpowiednio ujmuje dane w ewidencjach VAT

Załaduj transakcje arkusza

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling, Podatki

Mechanizm pozwalający na wczytanie do dowolnego arkusza, zaksięgowanej transakcji, niezależnie od   źródła jej pochodzenia.

Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych

Po uruchomieniu której można wskazać, za pomocą przycisku „wybierz”, zaksięgowane transakcje,   które chcemy pobrać do ponownego księgowania.

Po zatwierdzeniu wyboru i ustawieniu odpowiednich parametrów przeniesienia, system   tworzy w arkuszu wpisy z zachowaniem typu konta.

Kopiowanie linii arkusza

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling, Podatki

Funkcja w arkuszach finansowych pozwalająca na skopiowanie wprowadzonej linii arkusza finansowego.

Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych

Podział linii Arkusza

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling, Podatki

Funkcja w arkuszach finansowych pozwalająca na podział wprowadzonej linii arkusza finansowego na wiele linii, w oparciu o wartość kwotową lub procentową.

Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych

Rejestry VAT - Struktura

Obszar: VAT  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Podatki

Rejestr VAT – Zakupy został tak skonstruowany, aby prezentowane na nim dane wprost odpowiadały   danym jakie zostaną wpisane do deklaracji VAT. Przy wyliczaniu danych do raportu, system uwzględnia   wszystkie ograniczenia odliczania podatków, nie tylko dla wartości VAT, ale również odpowiednio   wylicza podstawę opodatkowania.

Rejestr posiada dodatkowe sumowania, w których prezentowane są zakupy w podziale na:

 • Nabycie towarów i usług, zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • Nabycie towarów i usług pozostałych

Kontrola okresów VAT

Obszar: VAT  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Podatki

Mechanizm pozwalający na zamykanie okresów dla VAT, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowej kontroli nad podatkiem VAT.

Kontrola okresów CIT

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Podatki

Mechanizm po włączeniu którego, oprócz standardowego blokowania księgowań do danego okresu, blokuje również możliwość rozliczania transakcji tak aby saldo rozrachunków było niezmienne na okres sprawozdawczy.

Słownik operacji kasowych

Obszar: Banki  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kasa

Mechanizm wspomagający tworzenie operacji na kasie.

Osoba obsługująca kasę, posługuje się kodami operacji, do których automatycznie podłączone są odpowiednie parametry księgowe, co minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych księgowań.

Słownik tytułów fakturowania

Obszar: Sprzedaż  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Sprzedaż

Mechanizm wspomagający wystawianie faktur niezależnych.

Osoba wystawiająca fakturę, posługuje się kodami operacji, do których automatycznie podłączone są odpowiednie parametry księgowe, co minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych księgowań.

Okresowe sekwencje numeracji

Obszar: Ogólne  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Modyfikacja rozszerzająca standardowy mechanizm budowania numeratorów dla tworzonych/księgowanych dokumentów.

Na podstawie daty księgowania, system automatycznie nadaje numer księgowy (załącznik) w ramach danego okresu (miesiąca, kwartału lub roku).

ZOiS w szyku rozwartym

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Jest to nowe zestawienie obrotów i sald w księdze głównej, które wylicza salda kont rozrachunkowych w taki sposób, aby były one zgodne z danymi prezentowanymi na raportach ZOiS dla Dostawców, Odbiorców, Pracowników.

Oprócz samego raportu istnieje możliwość uzgodnienia modułów analitycznych w oparciu o konta księgowe.

Budując to rozwiązanie skupiliśmy się na tym, aby wyeliminować główny problem uzgodnienia danych pomiędzy KG, a modułami analitycznymi. Dzięki temu, dane w modułach analitycznych są zawsze zgodne z kontami głównymi.

Księgowanie na konto VAT-u odroczonego

Obszar: VAT  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Podatki

Funkcjonalność umożliwia automatyczny zapis transakcji podatkowej na wskazane w parametrach konto VAT-u naliczonego, do rozliczenia w przyszłych okresach.

Dodatkowo, przy zapłacie podatku, system dokonuje odpowiednich przeksięgowań w celu zapewnienia zgodności sald.

Przeksięgowanie podatku z kont kosztowych

Obszar: VAT  |   Sektor: Księgowość, Podatki, Finanse

Funkcjonalność polega na automatycznym przeksięgowaniu części kosztowej podatku VAT z konta kosztowego, na inne konto wskazane w mechanizmie.

Zalety mechanizmu:

 • Nie ingeruje w standardowe procesy
 • Pozwala na automatyczne wygenerowanie odpowiednich deklaracji w dowolnym czasie i za dowolny okres
 • Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

Wiekowanie w podziale na zobowiązania i należności

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Nowy raport wiekowania dla dostawców i odbiorców prezentujący dane z podziałem na same zobowiązania lub należności lub bez takiego podziału.

Dane na raporcie można również wygenerować dla konkretnych kont księgowych, bądź profili księgowania.

Wiekowanie po profilu księgowania

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Nowy raport wiekowania dla dostawców i odbiorców prezentujący dane z podziałem na same zobowiązania lub należności lub bez takiego podziału.

Dane na raporcie można również wygenerować dla konkretnych kont księgowych, bądź profili księgowania.

Podgląd dekretu przed zaksięgowaniem

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość

Mechanizm polegający na możliwości zweryfikowania dekretu księgowego przed zaksięgowaniem dokumentu, bez konieczności wychodzenia z arkusza finansowego.

Funkcjonalność pozwala również wykonać podgląd dekretacji księgowanego dokumentu, także z poziomu zamówienia zakupu i sprzedaży.

Saldo konta bankowego na dzień

Obszar: Banki  |   Sektor: Finanse, Księgowość

Raport prezentujący saldo wybranego rachunku na wskazany dzień.

Zatrzymaj sprawdzanie historii rozliczeń

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość

Usunięcie standardowego błędu rosyjskiej funkcjonalności rejestracji dziennika księgowania transakcji dostawców i odbiorców. "Nie można wykonać rozliczenia, ponieważ naruszono zasady kontroli księgi sprzedaży/zakupów".

Import linii do arkusza z CSV

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Funkcjonalność pozwalająca na wczytanie wierszy do arkusza finansowego, arkusza faktur, arkusza zatwierdzania faktur z pliku płaskiego w dowolnej strukturze.

Automatyczne tworzenie RMK

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość

Mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie RMK z wierszy arkusza zatwierdzania lub wierszy arkusza faktur na podstawie księgowanego dokumentu.

Import kursów walut

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Sprzedaż

Funkcjonalność polegająca na automatycznym imporcie walut ze stron wskazanego banku (NBP lub innych) bezpośrednio lub z użyciem serwera pośredniego.
Import odbywa się automatycznie, codziennie dla walut zapisanych w systemie.

Automatyczne przeksięgowania kosztów

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Mechanizm pozwalający na okresowe automatyczne przeksięgowania kosztów z 5 na 7.

Zamknięcie roku wg wskazanych wymiarów

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Rozszerzenie standardowego mechanizmu zamknięcia roku, dzięki któremu możliwe jest wskazanie wg jakich wymiarów system ma przeksięgować konta bilansowe.

Raport Ewidencja środki trwałe

Obszar: Środki Trwałe  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Zupełnie nowy raport Ewidencja Środki Trwałe, pozwalający na wybranie danych w różnych wariantach.

Wydzielenie kolumn DEBET KREDYT

Obszar: Finanse  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Kontroling

Funkcjonalność polegająca na rozdzieleniu wyświetlania transakcji księgowych w kolumnach debet i kredyt. Po rozdzieleniu wyświetlanych wartości możliwe jest przeniesienie danych do Excela.

Niezadeklarowane okresy VAT

Obszar: VAT  |   Sektor: Finanse, Księgowość, Podatki

Raport zapłaty podatku, pokazujący okresy podatkowe, do których zostały do księgowane transakcje, nieuwzględnione w deklaracji VAT.
Mechanizm pozwala zweryfikować poprawność rozliczeń VAT przy zapłacie podatku.