Produkty one4all

Systemy ERP Microsoft Dynamics AX

System one4all jest odpowiedzią na potrzebę integracji zaawansowanych systemów informatycznych coraz częściej wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Pozwala on zminimalizować ręczne zasilanie poszczególnych systemów danymi oraz umożliwia pełne wykorzystanie i wizualizację informacji systemowych. Posiadamy wiele gotowych komponentów do Microsoft Dynamics 365/AX:

jpk

eZLA

RODO

Złe długi

eDeklaracje

Homebanking

Split payment

Weryfikator podatnika

Wycena śr pieniężnych

https://www.arcussi.pl/pl/uslugi/1658720566?preview=1

https://www.arcussi.pl/pl/uslugi/one4all-limit-kosztow-samochodow?preview=1

https://www.arcussi.pl/pl/produkty/systemy-erp/one4all-import-danych-z-gus?preview=1

https://www.arcussi.pl/pl/uslugi/one4all-tabela-amortyzacji-st?preview=1

https://www.arcussi.pl/pl/uslugi/one4all-esprawozdania-finansowe?preview=1

https://www.arcussi.pl/pl/uslugi/one4all-okresowe-korekty-vat-srodkow-trwalych?preview=1

EAM

Dostępne usprawnienia i funkcjonalności

Obszar

Nazwa produktu

Opis produktu

Dla kogo

VAT

Korekta odbiorcy faktury

 Funkcjonalność pozwalająca na zmianę danych formalnych na fakturze sprzedaży takich jak:

 • NIP Odbiorcy
 • Nazwa odbiorcy
 • Dane adresowe odbiorcy
 • Zmiany daty wykonania usługi
 • Zmiany sposobu i terminu płatności 
 • Zmiany numeru konta bankowego

 Zalety mechanizmu:

 • Nie ingeruje w standardowe procesy
 • Pozwala na automatyczne księgowanie wystawianej korekty
 • Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • Automatycznie odpowiednio ujmuje dane w ewidencjach VAT
 • Księgowość
 • Podatki
 • Finanse
 • Sprzedaż

 

Finanse

Załaduj transakcje arkusza

 Mechanizm pozwalający na wczytanie do dowolnego arkusza, zaksięgowanej transakcji, niezależnie od   źródła jej pochodzenia.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych

 Po uruchomieniu której można wskazać, za pomocą przycisku „wybierz”, zaksięgowane transakcje,   które chcemy pobrać do ponownego księgowania.

 Po zatwierdzeniu wyboru i ustawieniu odpowiednich parametrów przeniesienia, system   tworzy w arkuszu wpisy z zachowaniem typu konta.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

Finanse

Kopiowanie linii arkusza

 Funkcja w arkuszach finansowych pozwalająca na skopiowanie wprowadzonej linii arkusza finansowego.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

Finanse

Podział linii Arkusza

 Funkcja w arkuszach finansowych pozwalająca na podział wprowadzonej linii arkusza finansowego na   wiele linii, w oparciu o wartość kwotową lub procentową.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

VAT

Rejestry VAT - Struktura

 Rejestr VAT – Zakupy został tak skonstruowany, aby prezentowane na nim dane wprost odpowiadały   danym jakie zostaną wpisane do deklaracji VAT. Przy wyliczaniu danych do raportu, system uwzględnia   wszystkie ograniczenia odliczania podatków, nie tylko dla wartości VAT, ale również odpowiednio   wylicza podstawę opodatkowania.

 Rejestr posiada dodatkowe sumowania, w których prezentowane są zakupy w podziale na:

 • Nabycie towarów i usług, zaliczanych u podatnika do środków trwałych
 • Nabycie towarów i usług pozostałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

VAT

Kontrola okresów VAT

 Mechanizm pozwalający na zamykanie okresów dla VAT, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowej   kontroli nad podatkiem VAT.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

Finanse

Kontrola okresów CIT

 Mechanizm po włączeniu którego, oprócz standardowego blokowania księgowań do danego okresu,   blokuje również możliwość rozliczania transakcji tak aby saldo rozrachunków było niezmienne na okres   sprawozdawczy.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

Banki

Słownik operacji kasowych

 Mechanizm wspomagający tworzenie operacji na kasie.

 Osoba obsługująca kasę, posługuje się kodami operacji, do których automatycznie podłączone są   odpowiednie parametry księgowe, co minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych   księgowań.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kasa

Sprzedaż

Słownik tytułów fakturowania

 Mechanizm wspomagający wystawianie faktur niezależnych.

 Osoba wystawiająca fakturę, posługuje się kodami operacji, do których automatycznie podłączone są   odpowiednie parametry księgowe, co minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych   księgowań.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Sprzedaż

Ogólne

Okresowe sekwencje numeracji

 Modyfikacja rozszerzająca standardowy mechanizm budowania numeratorów   dla tworzonych/księgowanych dokumentów.

 Na podstawie daty księgowania, system automatycznie nadaje numer księgowy (załącznik) w ramach   danego okresu (miesiąca, kwartału lub roku).

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

ZOiS w szyku rozwartym

 Jest to nowe zestawienie obrotów i sald w księdze głównej, które wylicza salda kont rozrachunkowych   w taki sposób, aby były one zgodne z danymi prezentowanymi na raportach ZOiS dla Dostawców,   Odbiorców, Pracowników.

 Oprócz samego raportu istnieje możliwość uzgodnienia modułów analitycznych w oparciu o konta   księgowe.

 Budując to rozwiązanie skupiliśmy się na tym, aby wyeliminować główny problem uzgodnienia danych   pomiędzy KG, a modułami analitycznymi. Dzięki temu, dane w modułach analitycznych są zawsze   zgodne z kontami głównymi.

 •  Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

VAT

Księgowanie na konto VAT-u odroczonego

 Funkcjonalność umożliwia automatyczny zapis transakcji podatkowej na wskazane w parametrach   konto VAT-u naliczonego, do rozliczenia w przyszłych okresach.

 Dodatkowo, przy zapłacie podatku, system dokonuje odpowiednich przeksięgowań w celu zapewnienia   zgodności sald.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

Finanse

Wiekowanie w podziale na zobowiązania i należności

 Nowy raport wiekowania dla dostawców i odbiorców prezentujący dane z podziałem na same   zobowiązania lub należności lub bez takiego podziału.

 Dane na raporcie można również wygenerować dla konkretnych kont księgowych, bądź profili   księgowania.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

Wiekowanie po profilu księgowania

 Nowy raport wiekowania dla dostawców i odbiorców prezentujący dane z podziałem na same   zobowiązania lub należności lub bez takiego podziału.

 Dane na raporcie można również wygenerować dla konkretnych kont księgowych, bądź profili   księgowania.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

Podgląd dekretu przed zaksięgowaniem

 Mechanizm polegający na możliwości zweryfikowania dekretu księgowego przed zaksięgowaniem   dokumentu, bez konieczności wychodzenia z arkusza finansowego.

 Funkcjonalność pozwala również wykonać podgląd dekretacji księgowanego dokumentu, także   z poziomu zamówienia zakupu i sprzedaży.

 • Finanse
 • Księgowość

Banki

Saldo konta bankowego na dzień

 Raport prezentujący saldo wybranego rachunku na wskazany dzień.

 • Finanse
 • Księgowość

Finanse

Zatrzymaj sprawdzanie historii rozliczeń

 Usunięcie standardowego błędu rosyjskiej funkcjonalności rejestracji dziennika księgowania transakcji   dostawców i odbiorców. "Nie można wykonać rozliczenia, ponieważ naruszono zasady kontroli księgi   sprzedaży/zakupów"

 • Finanse
 • Księgowość

Finanse

Import linii do arkusza z CSV

 Funkcjonalność pozwalająca na wczytanie wierszy do arkusza finansowego, arkusza faktur, arkusza   zatwierdzania faktur z pliku płaskiego w dowolnej strukturze.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

Automatyczne tworzenie RMK

 Mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie RMK z wierszy arkusza zatwierdzania lub wierszy   arkusza faktur na podstawie księgowanego dokumentu.

 • Finanse
 • Księgowość

Finanse

Automatyczne przeksięgowania kosztów

 Mechanizm pozwalający na okresowe automatyczne przeksięgowania kosztów z 5 na 7.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

Zamknięcie roku  wg wskazanych wymiarów

 Rozszerzenie standardowego mechanizmu zamknięcia roku, dzięki któremu możliwe jest wskazanie wg   jakich wymiarów system ma przeksięgować konta bilansowe.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Środki Trwałe

Raport Ewidencja środki trwałe

 Zupełnie nowy raport Ewidencja Środki Trwałe, pozwalający na wybranie danych w różnych wariantach.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

Finanse

Wydzielenie kolumn DEBET KREDYT

 Funkcjonalność polegająca na rozdzieleniu wyświetlania transakcji księgowych w kolumnach debet   i kredyt. Po rozdzieleniu wyświetlanych wartości możliwe jest przeniesienie danych do Excela.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling