Produkty one4all

Systemy ERP Microsoft Dynamics AX

System one4all jest odpowiedzią na potrzebę integracji zaawansowanych systemów informatycznych coraz częściej wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Pozwala on zminimalizować ręczne zasilanie poszczególnych systemów danymi oraz umożliwia pełne wykorzystanie i wizualizację informacji systemowych. Posiadamy wiele gotowych komponentów do Microsoft Dynamics 365/AX:

JPK

eZLA

RODO

złe długi

eDeklaracje

one4all Homebanking

Split payment

Weryfikator podatnika

Wycena środków pieniężnych

Podwójny moment podatkowy

limit kosztow samochodow

Import danych z GUS

Tabela amortyzacji ŚT

eSprawozdania finansowe

one4all Okresowe korekty VAT środków trwałych

Dostępne usprawnienia funkcjonalności

 Obszar

 Nazwa produktu

 Opis produktu

 Dla kogo

 Finanse

 Załaduj transakcje   arkusza

 Mechanizm pozwalający na wczytanie do dowolnego arkusza   zaksięgowanej transakcji niezależnie od źródła jej pochodzenia.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych.

 Po uruchomieniu tej funkcji za pomocą przycisku „Wybierz”, można   wskazać zaksięgowane transakcje, które chcemy pobrać do ponownego   księgowania.

 Po zatwierdzeniu wyboru i ustawieniu odpowiednich parametrów   przeniesienia, system tworzy w arkuszu wpisy z zachowaniem typu   konta.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

 Finanse 

 Kopiowanie linii   arkusza

 Funkcja w arkuszach finansowych pozwalająca na skopiowanie   wprowadzonej linii arkusza finansowego.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

 Finanse  

 Podział linii Arkusza  

 Funkcja w arkuszach finansowych, pozwalająca na podział   wprowadzonej   linii arkusza finansowego na wiele linii w oparciu   o wartość kwotową lub   procentową.

 Jest to funkcja dostępna z poziomu dowolnego arkusza:

 • Arkusza finansowego
 • Arkuszy faktur
 • Rejestru faktur
 • Arkuszy środków trwałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling
 • Podatki

 Podatki

 Rejestry VAT -   Struktura

 Rejestr VAT – Zakupy został tak skonstruowany, aby prezentowane na   nim  dane wprost odpowiadały danym jakie zostaną wpisane do   deklaracji  VAT. Przy wyliczaniu danych do raportu, system uwzględnia   wszystkie   ograniczenia odliczania podatków, nie tylko dla wartości   VAT,   ale również odpowiednio wylicza podstawę opodatkowania.


 Rejestr posiada dodatkowe sumowania, w których prezentowane są   zakupy w podziale na:

 • Nabycie towarów i usług, zaliczanych u podatnika do środków

 trwałych

 • Nabycie towarów i usług pozostałych
 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

 Podatki

 Kontrola okresów VAT

 Mechanizm pozwalający na zamykanie okresów dla VAT, dzięki czemu   istnieje możliwość dodatkowej kontroli nad podatkiem VAT.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

 

 Podatki

 Kontrola okresów CIT 

 Mechanizm po włączeniu którego, oprócz standardowego blokowania   księgowań do danego okresu, blokuje również możliwość rozliczania   transakcji tak aby saldo rozrachunków było niezmienne na okres   sprawozdawczy.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

 

 Kasa

 Słownik operacji   kasowych 

 Mechanizm wspomagający tworzenie operacji na kasie.

 Osoba obsługująca kasę, posługuje się kodami operacji, do których   automatycznie podłączone są odpowiednie parametry księgowe, co   minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych księgowań.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kasa

 

 Sprzedaż

 Słownik tytułów   fakturowania

 Mechanizm wspomagający wystawianie faktur niezależnych.

 Osoba wystawiająca fakturę, posługuje się kodami operacji, do których   automatycznie podłączone są odpowiednie parametry księgowe, co   minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędnych księgowań.

 

 • Finanse
 • Księgowość
 • Sprzedaż

 Finanse

 Okresowe sekwencje   numeracji

 Modyfikacja rozszerzająca standardowy mechanizm budowania   numeratorów dla tworzonych/księgowanych dokumentów.

 Na podstawie daty księgowania, system automatycznie nadaje numer   księgowy (załącznik) w ramach danego okresu (miesiąca, kwartału lub   roku).

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

 

 ZOiS w szyku   rozwartym

 Jest to nowe zestawienie obrotów i sald w księdze głównej, które   wylicza   salda kont rozrachunkowych w taki sposób, aby były one   zgodne   z danymi  prezentowanymi na raportach ZOiS dla Dostawców,   Odbiorców,  Pracowników.

 Oprócz samego raportu istnieje możliwość uzgodnienia modułów   analitycznych w oparciu o konta księgowe.

 Budując to rozwiązanie skupiliśmy się na tym, aby wyeliminować   główny   problem uzgodnienia danych pomiędzy KG, a modułami   analitycznymi.   Dzięki temu, dane w modułach analitycznych są zawsze   zgodne   z kontami  głównymi.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

 

 Księgowanie na konto VAT-u odroczonego

 Funkcjonalność uniemożliwia automatyczny zapis transakcji podatkowej   na wskazane w parametrach konto VAT-u naliczonego, do rozliczenia   w przyszłych okresach.

 Dodatkowo, przy zapłacie podatku, system dokonuje odpowiednich   przeksięgowań w celu zapewnienia zgodności sald.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Podatki

 

 

 Nowy raport   wiekowania   należności i zobowiązań  

 Nowy raport wiekowania dla dostawców i odbiorców, prezentujący dane   z podziałem na same zobowiązania lub należności lub bez takiego   podziału.

 Dane na raporcie można również wygenerować dla konkretnych kont   księgowych, bądź profili księgowania.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling

 

 

 Podgląd dekretu przed   zaksięgowaniem

 Mechanizm polegający na możliwości zweryfikowania dekretu   księgowego przed zaksięgowaniem dokumentu, bez konieczności   wychodzenia z arkusza finansowego.

 Funkcjonalność pozwala również wykonać podgląd dekretacji   księgowanego dokumentu także z poziomu zamówienia zakupu   i sprzedaży.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 Saldo konta bankowego   na dzień

 Raport prezentujące saldo wybranego rachunku na wskazany dzień.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Zatrzymaj sprawdzanie   historii rozliczeń

 Usunięcie standardowego błędu rosyjskiej funkcjonalności rejestracji   dziennika księgowania transakcji dostawców i odbiorców. "Nie można   wykonać rozliczenia, ponieważ naruszono zasady kontroli księgi   sprzedaży/zakupów"

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Import linii do arkusza   z CSV

 Funkcjonalność pozwalająca na wczytanie wierszy do arkusza   finansowego, arkusza faktur, arkusza zatwierdzania faktur z pliku   płaskiego w dowolnej strukturze.

 

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Automatyczne tworzenie   RMK

 Mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie RMK z wierszy   arkusza zatwierdzania, lub wierszy arkusza faktur, na podstawie   księgowanego dokumentu.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Automatyczne   przeksięgowania kosztów

 Mechanizm pozwalający na okresowe, automatyczne przeksięgowania   kosztów z 5 na 7.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Zamknięcie roku wg   wskazanych wymiarów

 Rozszerzenie standardowego mechanizmu zamknięcia roku, dzięki   któremu można wskazać wg jakich wymiarów system ma   przeksięgować konta bilansowe.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Raport Ewidencja środki   trwałe

 Zupełnie nowy raport Ewidencja Środki Trwałe pozwalający na wybranie   danych w różnych wariantach.

 • Finanse
 • Księgowość

 

 

 Wydzielenie kolumn   DEBET KREDYT

 Funkcjonalność polegająca na rozdzieleniu wyświetlania transakcji   księgowych, w kolumnach debet i kredyt. Po rozdzieleniu wyświetlanych   wartości możliwe jest przeniesienie danych do Excela.

 • Finanse
 • Księgowość
 • Kontroling