Cloud computing wraz z Microsoft Azure

Cloud Computing to obecnie najszybciej rozwijający się rodzaju usług informatycznych. Stałe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty funkcjonowania organizacji, ale także na zwiększanie zdolności obliczeniowych sprzyja wzrostowi popularności tego modelu zarządzania zasobami IT.

Microsoft Azure to platforma do uruchamiania rozwiązań informatycznych działających w chmurze (ang. Cloud Computing). Architekt projektujący rozwiązanie dysponuje zwirtualizowanym środowiskiem oferującym praktycznie nieograniczone możliwości skalowania, olbrzymią wydajność

i gigantyczny pojemnik do przechowywania danych.

Oferowany przez Microsoft Microsoft Azure dostępny jest w dwóch modelach – Platform as a Service – PaaS i Infrastructure as a Service – IaaS, czyli jako platforma i jako infrastruktura. Klienci mogą skorzystać z funkcji infrastruktury Microsoft Azure dającej dużą swobodę personalizowania, albo z gotowej platformy dającej dużą oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania konieczności administrowania środowiskiem IT.

Fizycznym utrzymaniem Microsoft Azure zajmuje się organizacja Microsoft Global Foundation Services, część Microsoft odpowiedzialna za utrzymywanie centrów danych.

Model biznesowy oraz opłaty

W przypadku zastosowania usług Cloud Computing opłaty są proporcjonalne do stopnia wykorzystania platformy (tzw. model pay as you go), czyli zużytej przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej i pasma (transfer danych z chmury). Taki system opłat zapewnia bardzo dużą elastyczność i nie wymaga inwestowania we własną serwerownię (sprzęt, licencje, obsługę itp.). Jednym z przykładów może być organizacja, która planując kampanie promocyjną może na czas trwania kampanii (nawet na moment rzędu pojedynczych minut czy godzin) zwiększyć używane zasoby, a po okresie intensywnego ruchu uwolnić je tak aby opłaty były niższe.

Użytkownik, który przeniesie swoje zasoby informatyczne do chmury, już po krótkim czasie zaczyna uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim, rozpoczynając działalność, nie jest zmuszony do ponoszenia nakładów na rozbudowę infrastruktury informatycznej – pojawiają się więc pierwsze wymierne oszczędności. Poniesione koszty początkowe zwracają się bardzo szybko, w przeciwieństwie do modelu tradycyjnego, gdzie inwestycja zwraca się zwykle w znacznie późniejszym okresie. Następnie, wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów IT nie ma konieczności inwestowania w kolejne własne zasoby infrastruktury i oprogramowania. Dostawca chmury oferuje usługobiorcy wysoką skalowalność połączoną z możliwością elastycznej alokacji zasobów w tym momencie, kiedy faktycznie istnieje na nie zapotrzebowanie. Nie jest więc możliwa taka sytuacja, jaka może mieć miejsce w modelu tradycyjnym, kiedy będące w posiadaniu użytkownika zasoby IT nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Wdrożenie usługi Cloud Computing ogranicza zatem ryzyko utraty dodatkowych przychodów i utraty klientów. Elastyczność w reagowaniu pozwala zatem zachować firmie przewagę nad tymi konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują oraz minimalizować koszty operacyjne.

Komponenty platformy

Microsoft Azure IaaS (Maszyny Wirtualne) – rozwiązanie typowo infrastrukturalne, sprowadzające się do zapewnienia przez Microsoft platformy sprzętowej o wymaganej konfiguracji i o zdefiniowanych zasobach (moc obliczeniowa CPU, ilość pamięci operacyjnej RAM, przestrzeń dyskowa). Płaci się za czas zarezerwowanych zasobów sprzętowych używanych do uruchomienia maszyn wirtualnych Windows lub Linux oraz za dane przesłane z datacenter (ewentualnie wykorzystanie pozostałych komponentów opisanych poniżej).

Microsoft Azure PaaS (Usługi w chmurze) – środowisko, w którym uruchamiane są poszczególne aplikacje (środowisko hostujące kod). Może to być aplikacja ASP.NET, usługa WCF, kod PHP, czy po prostu – proces Windows; Płaci się za czas zarezerwowanych zasobów sprzętowych używanych do uruchomienia danego kodu oraz za dane przesłane z datacenter Microsoft Azure (ewentualnie wykorzystanie pozostałych komponentów opisanych poniżej).

Web Sites (Witryny sieci Web) – dedykowana platforma dla serwisów i portali internetowych.

Umożliwia szybkie uruchomienie nowego serwisu (zintegrowane platformy Joomla, WordPress, Umbraco itp.) lub implementację własnego kodu. Zapewnia automatyczną skalowalność, bezpieczeństwo oraz pełna integrację z usługami Microsoft Azure (bazy danych, usługi cachowania SQL, funkcja CDN).

Media Service (Multimedia) – gotowa platforma zapewniająca elastyczność, skalowalność i niezawodność obsługi wysokiej jakości multimediów przesyłanych do użytkowników na całym świecie (streaming). Rozwiązanie umożliwia kodowanie, konwersje formatów, zabezpieczenie treści przed kradzieżą i zapewnia mechanizmy przesyłania treści „na żądanie” oraz na żywo.

Big Data (Platforma Hadoop) – zintegrowana platforma zarządzania danymi o dowolnym rozmiarze, czy to ustrukturyzowanych danych w relacyjnych bazach danych, czy też niestrukturalnych danych pochodzących z Hadoop lub przesyłanych w strumieniach danych z StreamInsight. Mechanizm przeznaczony dla dużych środowisk i obszernych baz i zbiorów danych - rozproszone przetwarzanie w klastrze komputerów za pomocą prostego modelu programowania zaimplementowanego w Microsoft Azure. Hadoop przeznaczony jest do skalowania przetwarzania danych od pojedynczych serwerów do tysięcy komputerów.

Azure Storage (Magazyn danych)– mechanizm zapewniający niezawodne i skalowalne przechowywanie informacji. Płaci się za czas przechowywania danych i transfer wychodzący datacenter Microsoft Azure. Dostępne są trzy rodzaje pojemników:

  • Azure Table – przeznaczona do przechowywania miliardów wierszy (dane nierelacyjne),    
  • Azure Blob – do przechowywania danych binarnych (pliki tekstowe, DOC, XLS, grafiki,multimedia itp.)
  • Azure Queue – kolejki do szybkiej wymiany informacji (komponent wykorzystywany przez aplikacje);

SQL Azure – relacyjna baza danych (w dużej części zgodna z Microsoft SQL Server). Płaci się stałą opłatę za bazę o ustalonym maksymalnym rozmiarze oraz za transfer wychodzący z datacenter;

Microsoft Azure AppFabric (dawniej .NET Services) – komponent odpowiadający za połączenie chmury publicznej i usług lokalnych.

Arcus Systemy Informatyczne posiada w swojej ofercie rozwiązania cloud computing klasy  MDM (Mobile Device Management) oparte o Microsoft Intune. Oprogramowanie pozwala w sposób kompleksowy, zcentralizowany zarządzać urządzeniami mobilnymi oraz komputerami bez potrzeby posiadania własnej lokalnej infrastruktury np. Active Directory (AD). W przypadku firm posiadających wdrożone AD jest możliwość pełnej integracji lokalnego AD z AD chmurowym (Azure Active Directory). Intune zapewnia bezpieczne zarządzanie urządzeniami osobistymi (BYOD) i korporacyjnymi  opartych o platformę Windows , Windows Phone , iOS i Android. Intune dostarcza również portal korporacyjny (wewnętrzny sklep) do instalacji aplikacji firmowych. Niniejsze rozwiązanie pozwala na tworzenie reguł zarządzania (policy) dot. np. na ograniczania użytkownikom dostępu do zasobów firmy z niezgodnych urządzeń. Można również konfigurować reset hasła, blokadę urządzenia, szyfrowanie danych itp. W przypadku komputerów typu laptop czy PC jest możliwość instalacji oprogramowania antywirusowego –Endpoint Protection, czy wsparcia tych użytkowników poprzez zdalną kontrolę. Każde urządzenie z zainstalowanym agentem Intune podlega dodatkowo pełnej inwentaryzacji sprzętu oraz oprogramowania.