Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

microsoft dynamics 365

Arcus Systemy Informatyczne wdraża Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej Dynamics AX), które  jest kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem.

W ramach systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, dostępne są moduły wspomagające wszystkie obszary, na których opiera się funkcjonowanie każdej firmy, poczynając od obszaru Finansów przez Sprzedaż, Zakupy, Produkcję, na integracji z innymi systemami kończąc. Niezależnie od branży oraz stopnia skomplikowania procesów, Dynamics 365 pozwala uzyskać przejrzysty obraz działalności Twojej firmy, łącząc operacje finansowe i biznesowe, dzięki możliwości podjęcia decyzji opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Producent rozwiązania ułatwia dostosowywanie i rozszerzanie aplikacji Dynamics 365 bez konieczności pisania kodu lub niewielkim nakładem prac programistycznych. Dzięki platformie aplikacji biznesowych firmy Microsoft możesz szybko tworzyć aplikacje, automatyzować przepływy pracy oraz wykonywać dodatkowe analizy danych.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations można zakupić zarówno w opcji on-premise, jak i jako rozwiązanie chmurowe.

Poniżej komponenty rozwiązania.

microsoft dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations - wybrane korzyści:

Finanse

 • Dostarczanie zaawansowanych raportów i analiz oraz zapewnienie zgodności z przepisami w 34 krajach i 60 różnych językach,
 • Przyspieszenie zwrotu z inwestycji i ułatwienie podejmowania szybkich i pewnych decyzji,
 • Korzystanie z obszarów roboczych opartych na rolach i wbudowanych funkcji analitycznych,
 • Możliwość dostosowania planu kont oraz wymiarów i reguł finansowych,
 • Zapewnienie kontroli i równowagi, dzięki automatyzacji procesów, funkcji obciążania, planowania i kontrolowania budżetu,
 • Monitorowanie wartości i minimalizowanie liczby błędów, przy automatycznym zarządzaniu kapitalizowanymi aktywami,
 • Zgodność z obowiązującymi w sektorze publicznym wymogami dotyczącymi obciążeń i budżetowania.

Produkcja

 • Wspieranie procesów produkcyjnych na każdym etapie łańcucha dostaw,
 • Optymalizacja zasad produkcji dla każdej rodziny produktów, uwzględniając między innymi produkcję „na magazyn” i „na zamówienie”,
 • Przyspieszenie przepływu materiałów produkcyjnych i gotowych wyrobów za pomocą zaawansowanych funkcji zarządzania magazynem i transportem oraz korzystania z ręcznych skanerów,
 • Optymalizacja planowania w całej firmie, dzięki wykorzystaniu ujednoliconego modelu zasobów i silnika planowania,
 • Podniesienie jakości produktów dzięki identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w oparciu o dane dostępne w czasie rzeczywistym.

Logistyka

 • Optymalizacja realizacji zamówień i ograniczenie kosztów, dzięki synchronizacji transakcji między zakładami, magazynami i środkami transportu,
 • Szybka reakcja na zapotrzebowanie na produkty dzięki płynnemu rozplanowaniu procesów „order-to-cash”,
 • Ograniczenie kosztów zaopatrzenia oraz ich kontrola, dzięki automatyzacji procesów „procure-to-pay”,
 • Przejrzysty obraz sytuacji we wszystkich zakładach i magazynach.