Plany usługi Microsoft Skype for Business

Microsoft Skype for Business (plan 1)

Plan ujednoliconej komunikacji, który obejmuje obsługę firmowych wiadomości błyskawicznych, informacje o obecności oraz funkcje połączeń audio i wideo między komputerami.

Microsoft Skype for Business (plan 2)

Plan ujednoliconej komunikacji z zaawansowanymi możliwościami, które obejmują obsługę firmowych wiadomości błyskawicznych, informacje o obecności i spotkania online z funkcjami audio- i wideokonferencji oraz udostępniania danych dla wielu użytkowników.