Plany usługi OneDrive

OneDrive dla Firm z aplikacjami Office Online

Użyteczne aplikacje online, będące uzupełnieniem programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają na prostą edycję dokumentów bezpośrednio w przeglądarce sieci Web wraz z usługą OneDrive dla Firm.