Rozwiązania chmurowe

Arcus Systemy Informatyczne dostarcza rozwiązanie oparte o model chmurowy Microsoft Dynamics 365 oraz w modelu „Pure” Cloud Computing (wszystkie usługi i rozwiązania w chmurze) oraz w modelu hybrydowym (integracja lokalnego środowiska z chmurą). Usługi, które dostarczamy naszym Klientom oparte są o produkt Microsoft Azure oferowany w dwóch modelach:

  • Infrastructure as a Service (IaaS) – w tym modelu mamy możliwość tworzenie maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows oraz wieloma wersjami systemów Linux. Możemy skorzystać z przestrzeni dyskowej np. do Backupu naszej lokalnej infrastruktury,
  • Platform as a Service (PaaS) – ten model pozwala na wykorzystanie gotowych platform aplikacyjnych do użycia – takich jak SQL, Oracle, Remote Desktop Services, Azure Active Directory i inne.

Korzystając z infrastruktury dostępnej w Azure nie ponosimy kosztów związanych z licencjami, utrzymaniem serwerów, zasilaniem itp. Należy pamiętać też o tym, że proponowane usługi mają gwarancje dostępności ponad 99,9 co byłoby trudne i kosztowne do zapewnienia budując lokalną infrastrukturę.  Rozwiązania które proponujemy są w pełni bezpieczne oraz zarządzalne przez Klienta.

Proponujemy następujące rozwiązania dla naszych klientów opartych o Azure:

  • Backup oraz archiwizacja danych do Azure z wykorzystaniem aplikacji natywnych Azure Vault, StorSimple, DPM, oraz rozwiązań CommVault
  • Integracja lokalnego AD z Azure Active Directory, oraz ADFS zapewniająca Single Sign On do zasobów w LAN (centralny punkt autentykacji),
  • Konfiguracja środowiska hybrydowego opartego o lokalne Data Center zintegrowane z Azure z wykorzystaniem produktów System Center,
  • Konfiguracja Azure Site Recovery,
  • Integracja Azure, Office 365 oraz Intune,
  • Farma SharePoint w Azure.