Systemy ERP

Systemy ERP Microsoft Dynamics AX

Arcus Systemy Informatyczne posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ERP – Enterprise Resource Planning) opartych o rozwiązania Microsoft. Obecnie skupiamy się na implementacji autorskiego systemu one4all, którego podstawowym elementem jest Microsoft Dynamics AX.

System one4all jest odpowiedzią na potrzebę integracji zaawansowanych systemów informatycznych coraz częściej wykorzystywanych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Pozwala on zminimalizować ręczne zasilanie poszczególnych systemów danymi oraz umożliwia pełne wykorzystanie i wizualizację informacji systemowych, w tym wychwytywanie odchyleń od założonych norm.

One4all dostępny jest w wersjach dedykowanych dla konkretnych sektorów czy  branż. Zawiera zintegrowane i zmodyfikowane na indywidualne potrzeby Klientów podstawowe systemy informatyczne, takie jak:

  • ERP - Microsoft Dynamics AX wraz systemem HR (tzw. twardy i miękki HR)
  • CRM - Microsoft Dynamics CRM
  • Zunifikowana Komunikacja – m.in.: Skype dla firm, Exchange i Arcus Contact Center (zintegrowany z portalem dla klientów oraz systemem serwisowym typu help desk i CRM)
  • Portal dla klientów
  • Portal pracowniczy i Intranet
  • Business Intelligence
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów i repozytorium danych
  • Zarządzanie infrastrukturą (chmura prywatna i hybrydowa)

One4all oferuje zestaw gotowych narzędzi, które umożliwiają wykorzystanie w przyjazny sposób możliwości poszczególnych systemów i programów komputerowych. Jego mechanizmy zapewniają szybsze i łatwiejsze wdrożenie całego rozwiązania.

Oparcie platformy one4all  na systemie ERP firmy Microsoft i innych czołowych dostawców jest gwarancją bezpieczeństwa w wieloletnim utrzymaniu wdrożonego rozwiązania, przy zachowaniu relatywnie niskich nakładów.

Arcus SI zapewnia Klientom dostęp do otwartych kodów źródłowych one4all, co ma kluczowe znaczenie przy zakupie krytycznych dla organizacji narzędzi wykorzystywanych czasem przez kilkanaście lat i dłużej.

Zastosowanie one4all w wersji chmurowej umożliwia dostęp do aplikacji z każdego urządzenia i miejsca z dostępem do Internetu.