one4all JPK

one4all JPK

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny zgodnie z ustawą to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub w części) oraz dowody księgowe. Plik ten przekazywany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Zawartość JPK jest oparta na specyfikacji OECD dla pliku SAF-T i obejmuje następujące pliki:

jpk

One4all JPK

Arcus Systemy Informatyczne opracował autorskie rozwiązanie dla przedsiębiorstw użytkujących ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Finansów.

Opracowany przez nas moduł przygotowuje i waliduje pliki JPK a następnie umożliwia wysyłkę przygotowanych plików w strukturach JPK do repozytorium Ministerstwa Finansów oraz pobieranie urzędowego potwierdzenia. 

 

Funkcjonalności one4all JPK

1. Kolekcjonowanie danych – moduł dla każdego zakresu danych stanowiących pliki JPK pobiera dane z tabel źródłowych i umieszcza je w strukturach pośrednich.

2. Transformacja danych – moduł po skompletowaniu danych przechodzi w etap ich transformacji do postaci wymaganych plików. Kompletne dane umieszczane są w strukturze xml w odpowiednim formacie, a następnie moduł przeprowadza walidację kompletności i zgodności typów danych dla każdego pliku JPK.

3. Archiwizacja i dostarczanie JPK – po przetworzeniu do xml, przygotowane pliki JPK będą umieszczone w odpowiednich folderach i stamtąd pobierane w celu dostarczenia ich do jednostki kontroli skarbowej.

4. Przygotowanie i wysyłka JPK – wybrane do wysłania pliki JPK zostaną skompresowane, podzielone na paczki wymaganej wielkości, zaszyfrowane i podpisane podpisem kwalifikowanym. Po wysyłce danych oprogramowanie odbierze Urzędowe Potwierdzenie Odbioru i zapisze je w odpowiednim folderze. W przypadku niepowodzenia przesłania pliku JPK poinformuje użytkownika inicjującego wysyłkę o niepowodzeniu i jego przyczynach.
 

Przewagi konkurencyjne

  1. One4all JPK oparty jest o nowododane obiekty m.in. tabele przejściowe, które zbierają dane niezbędne do wygenerowania plików JPK.

  2. One4all JPK nie ingeruje w standardowe obiekty! Jedyna zmiana to dodanie nowej sekwencji numerów dla identyfikatora generacji JPK.

  3. One4all JPK nie zmienia ustawień w księdze głównej.

  4. One4all JPK umożliwia dostęp do historii wysyłanych plików w strukturze JPK.

  5. One4all JPK jest bezproblemowy w implementacji, z łatwością można wprowadzić niezbędne modyfikacje i wykonać prace programistyczne.

     

Proces wdrożenia modułu one4all JPK

jpk1

Kontakt: Małgorzata Leśnik-Król, tel. +48 507 025 233 or malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl.