one4all Okresowe korekty VAT środków trwałych

 

Funkcjonalność automatycznego naliczania okresowych i jednorazowych korekt podatku naliczonego, dokonywanych zgodnie z wymogami art.  90 b i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej również „ustawa o VAT”), z uwzględnieniem zdarzeń, które wpływają na korektę podatku naliczonego.

 

Ogólny opis funkcjonalności           

Korekt dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zaliczone zostały do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Korekty naliczane są na podstawie transakcji środków trwałych, które automatycznie podczas księgowania pobierane są do odpowiednich tabel, stworzonych na potrzeby funkcjonalności.

Mechanizm zapewnia możliwość wielokrotnego naliczenia korekt VAT za ten sam okres – tzw. wstępnego naliczenia, traktowanego jako symulacja (do momentu zatwierdzenia korekt). Każdorazowe uruchomienie procesu naliczania korekt w trybie „symulacji” powoduje nadpisanie wartości naliczonych (i niezatwierdzonych) korekt kolejnym wyliczeniem.

Naliczenie bądź zatwierdzenie już naliczonych korekt nie wiąże się z żadnymi księgowaniami. Wartość zatwierdzonych korekt stanowi podstawę  do wykazania w deklaracji VAT (dane dostępne są zarówno od strony formatki, jak i w dedykowanym raporcie).

W ramach funkcjonalności dostępny jest również przebieg „Sprawdź naliczenie korekt VAT środków trwałych”, pozwalający na weryfikację konieczności naliczenia korekt na zadaną datę. Jako wynik przebiegu prezentowane są: okres naliczenia korekty, numer środka trwałego oraz odwołanie do konkretnej linii nakładów bądź likwidacji sprzedaż, której dotyczy naliczenie. Przebieg nie powoduje naliczenia korekt.

 

Zalety:

  • automatyczne naliczenie korekt VAT środków trwałych, w tym zasilenie mechanizmu transakcjami środków trwałych podlegających korekcie,
  • możliwość wielokrotnego generowania korekt w trybie „symulacji” (każde naliczenie za ten sam okres oznaczone jest kolejnym numerem wersji),
  • prezentacja wyników naliczenia w formie czytelnego raportu zawierającego podsumowania z wyróżnieniem typów korekt,
  • możliwość uruchomienia przebiegu naliczenia korekt dla wybranego zakresu środków trwałych,
  • dodatkowy mechanizm walidacji, pozwalający na sprawdzenie w dowolnym momencie potrzeby naliczenia korekt (w tym per środek trwały),
  • obsługa transakcji nie podlegających bezpośrednio korektom VAT, mającym wpływ na zmniejszenie rozliczanych nakładów,
  • podgląd korekt VAT z poziomu kartoteki środka trwałego.

 

Rozwiązanie Arcus SI one4all Okresowe korekty VAT środków trwałych opracowano dla podmiotów posiadających wdrożone Systemy ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

 

Katarzyna Kozłowska-Plewka

katarzyna.kozlowska|arcussi.pl| |katarzyna.kozlowska|arcussi.pl

GSM +48 502 190 946

 

Małgorzata Leśnik-Król

malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl

GSM +48 507 025 233