one4all Tabela amortyzacji ŚT

Wydruk Tabela Amortyzacji Środków Trwałych stanowi zbiorczą informację na temat pełnej rejestracji wartościowej majątku trwałego organizacji, wraz z określeniem zdarzeń księgowych i wynikających z nich wartości ewidencyjnej środków trwałych. Dane są prezentowane na zadany dzień, z możliwością zadania automatycznego importu danych do pliku excel.

Wydruk ma możliwość wywołania danych: 

  • statycznych dla środka trwałego, takich jak: daty nabycia, ostatniej zmiany wartości, likwidacji, a także cena nabycia, procent amortyzacji, przyjęta metoda amortyzacji; 
  • dynamicznych, takich jak: miesięczne stawki odpisu amortyzacyjnego za badany rok finansowy; macierz prezentująca wartość inwentarzową, umorzenia, wartość netto środka w podziale na b.o. danego roku finansowego, zwiększenia, zmniejszenia, bilans zamknięcia.

Wszystkie dane liczbowe są sumowane według grup środków trwałych oraz wchodzą w zakres sumy końcowej.