one4all Złe długi

 

one4all Złe długi służy generowaniu kompleksowej informacji dot. faktur przeterminowanych oraz ich późniejszych zapłat, zarówno po stronie sprzedażowej, jak i zakupowej w ramach rozszerzenia modułu JPK.  Informacje generowane są odrębnie dla sprzedaży i zakupu w podziale na dane dot. faktur przeterminowanych oraz zapłat dla danego okresu, za jaki raportujemy dane oraz wskazanej ilości dni przeterminowania.

Bazując na parametryzacji modułu JPK umożliwia on automatyczne zasilenie generacji JPK_VAT w dane dot. złych długów. Istnieje również możliwość generowania danych bez modułu JPK, bazując wyłącznie na parametryzacji kodów podatków, dzięki czemu uzyskujemy pełną informację w postaci raportu.

Wygenerowane wartości mapowane są do odpowiednich pól JPK_VAT (informacje prezentowane są w przekroju analogicznym, jak w JPK_VAT). Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na wykluczanie wybranych dokumentów z przebiegu (w tym pobierania do JPK) w ramach już utworzonych generacji. Dzięki nadawaniu odpowiednich statusów generacjom ‘Złe długi’ możliwe jest wielokrotne generowanie przebiegów za ten sam okres.

Dodatkowe dane, jakie raportowane są w ramach przebiegów (m.in. pierwotne wartości faktur czy kwota dotychczasowego rozliczenia) zapewniają możliwość prostego monitorowania chociażby stanu rozliczeń przeterminowanych dokumentów.

Dostępny w ramach funkcjonalności raport „Faktury przeterminowane” pozwala na śledzenie stanu rozliczenia przeterminowanych dokumentów z dowolnego zakresu dat na zadaną datę rozliczenia.

Użytkownik w ramach parametryzacji modułu JPK, może sterować długością okresu przeterminowania faktur, generując dane na potrzeby dodatkowych analiz (bez konieczności pobierania danych do JPK_VAT).

 

Korzyści ze stosowania mechanizmy

  • automatyczne zasilenie generacji JPK_VAT w dane dot. złych długów,
  • możliwość raportowania danych bez modułu JPK,
  • odpowiednie statusy generacji one4all Złe długi pozwalają na wielokrotne generowanie przebiegów za ten sam okres,
  • dodatkowe dane zapewniają możliwość prostego monitorowania chociażby stanu rozliczeń przeterminowanych dokumentów
  • możliwość dodatkowego raportowania pozwala śledzić stan rozliczenia przeterminowanych dokumentów,
  • możliwość elastycznej parametryzacji mechanizmu bez konieczności zmian programistycznych,
  • mechanizm nie ingeruje w standard systemu.

 

Rozwiązanie Arcus SI wspierające prawidłowe raportowanie VAT

Arcus SI opracował rozwiązanie dla podmiotów posiadających system ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365. Z naszego dotychczasowego rozwiązania JPK od kilku lat korzysta kilkudziesięciu klientów. 

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniem prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt:

Małgorzata Leśnik- Król
malgorzata.lesnik|arcussi.pl| |malgorzata.lesnik|arcussi.pl
GSM +48 507 025 233

 

Katarzyna Kozłowska-Plewka
katarzyna.kozlowska|arcussi.pl| |katarzyna.kozlowska|arcussi.pl
GSM +48 502 190 946