System ERP do zarządzania uczelnią one4all

System ERP do zarządzania uczelnią one4all dla szkół wyższych

Zarządzanie uczelnią wyższą jest bardzo skomplikowane i czasochłonne. Konieczność zabiegania o studenta na zasadach obowiązujących dotychczas w sektorze komercyjnym, stopień złożoności zachodzących procesów, potrzeba wzrostu konkurencyjności uczelni oraz współpraca z wieloma różnymi podmiotami, skutkuje potrzebą posiadania rozwiązania informatycznego, które zapewni niezawodność działania i obsłuży wszystkie obszary funkcjonowania nowoczesnej szkoły wyższej.

Oferowana przez Arcus Systemy Informatyczne innowacyjna platforma one4all dla Szkół Wyższych, oparta o Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Dynamics AX, jest odpowiedzią na potrzeby uczelni wyższych w zakresie informatyzacji i efektywnego wspomagania zarządzania. one4all dla edukacji oprócz kompleksowej obsługi procesów zachodzących w wyższej uczelni integruje także obszary zarządzania komunikacją i obiegiem dokumentów, zarządzania projektami oraz zapewnia analizę prowadzonej działalności.  

Szkolnictwo wyższe stoi przed następującymi problemami i wyzwaniami:

 • kwestia finansowania, prowadzenia i rozliczenia budżetów biorąc pod uwagę wiele źródeł finansowania i prowadzonych projektów
 • konsolidacji Uczelni i łączenia programów z uwagi na malejącą liczbę studentów
 • ciągłego podnoszenia poziomu kształcenia i dostosowywania go do wymogów rynkowych
 • konkurencja między uczelniami o najwyższej jakości kadrę akademicką

Korzyści z zastosowania platformy one4all dla Szkół Wyższych

 • usystematyzowanie oraz usprawnienie działalności strategicznej i operacyjnej uczelni poprzez wdrożenie odpowiednich procesów,
 • uproszczenie procedur związanych z obiegiem informacji i dokumentów, zastępowanie dokumentacji papierowej - dokumentacją elektroniczną
 • usprawnienie pracy pracowników uczelni poprzez dostępność danych w jednym miejscu, w jednym systemie
 • wsparcie zarządzania dostępnymi funduszami i budżetami w najbardziej efektywny sposób,
 • uproszczenie złożonych procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadr i płac,
 • zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami uczelni,
 • wsparcie planowania i wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich, materiałowych i innych,
 • dostępność informacji w czasie rzeczywistym i wzrost zaufania wśród studentów,
 • skuteczna optymalizacja procesów administracyjnych,
 • możliwość dopasowania systemu do najbardziej specyficznego profilu uczelni,
 • rozwój systemu wraz z rozwojem uczelni, możliwość wprowadzania i rozbudowy systemu o nowe moduły i funkcje, gwarancja zgodności z polskim i europejskim prawem
 • możliwość integracji z oprogramowaniem i usługami zewnętrznymi,
 • obsługa systemu w języku polskim oraz wielu językach obcych
 • zapewnione bezpieczeństwo danych.

Realizacja podstawowych procesów

Kompleksowe funkcjonalności one4all dla Szkół Wyższych automatyzują i usprawniają pracę w następujących obszarach:

 • Finanse i księgowość
 • Kadry i Płace wraz z modułem Pomocy socjalnej
 • Środki Trwałe i inwentaryzacja
 • Budżetowanie
 • Zarządzanie projektami i budżetami w projektach
 • Zakupy wraz z obsługą zamówień publicznych
 • Sprzedaż
 • Portale wewnętrzne i zewnętrzne
 • Integracje z innymi systemami
 • Analizy i raporty
 • Obieg dokumentów

 

Obejrzyj bezpłatne webinarium dla uczelni wyższych, przygotowane przez Microsoft we współpracy z Arcus SI, pt. "Jak sprawnie zarządzać procesami kadrowo-płacowymi na Uczelni Wyższej?".

 

Realizacja podstawowych procesów System ERP do zarządzania uczelnią one4all dla szkół wyższych

Opis modułów: