Usługi Outsourcingu IT

Rozwiązania Chmurowe coraz częściej dotyczą również systemów ERP. Arcus Systemy Informatyczne posiada bogate doświadczenia w dostarczaniu systemu one4all opartego o Microsoft Dynamics AX i Dynamics 365 jako usługi, zarówno w sektorze komercyjnym jak i publicznym. Tego typu podejście pozwala zaoszczędzić na coraz wyższych kosztach administracji IT, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności systemu. Wykorzystując profesjonalne centra kolokacyjne Klient zyskuje gwarancję dostępu i szybkości działania rozwiązań informatycznych. W przypadku outsourcingu systemów ERP, sprawy technologiczno-sprzętowe są ściśle połączone ze sposobem świadczenia usług wsparcia i rozwoju systemu oraz samego wdrożenia. Nasze doświadczenia i kompetencje pozwalają dostarczyć takie rozwiązania, które umożliwiają Klientom skupienie się na optymalizacji organizacji i procesów biznesowych, odciążając ich od tematów technicznych, dzięki czemu system ERP może stać się sprawnie funkcjonującym narzędziem zarządzania.

Powody, dla których warto zainteresować się outsourcingiem IT:

  • Wzrastające koszty zasobów IT,
  • Wysokie koszty utrzymania infrastruktury IT,
  • Konieczność dostosowania do najnowszych technologii,
  • Szybko zmieniające się otoczenie biznesowe.

Innowacyjny model usług oferowany przez Arcus Systemy Informatyczne opiera się na dwóch filarach:

  • Optymalizacji i zredukowaniu zasobów IT wraz z przeniesieniem maksymalnej ilości procesów do chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej – wiąże się to ze znaczącym obniżeniem kosztów utrzymania,
  • Współpracy z działem IT lub z częściowym czy całkowitym jego przejęciem i świadczeniem w dużym zakresie usług utrzymania z wykorzystaniem znanych, zaufanych i wyszkolonych osób dla danej organizacji, przy zapewnieniu optymalizacji kosztowej.