System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem usługowym

System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem usługowym one4all dla przedsiębiorstw usługowych

Aby efektywniej osiągać zakładane cele oraz optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby coraz więcej firm stosuje podejście projektowe w odniesieniu do prowadzonej działalności. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom one4all dla Usług oparty o Microsoft Dynamics 365 i Dynamics AX stwarza idealne warunki do prowadzenia i zarządzania projektami.

Główne wyzwania i problemy, przed którymi stoi branża usług:

 • Zarządzanie ofertami i potencjalnymi klientami,
 • Zarządzanie przyszłą sprzedażą i dostosowanie wielkości zatrudnienia,
 • Zarządzenie pracownikami i grafikami pracowników,
 • Zarządzanie umowami,
 • Zarządzanie zleceniami,
 • Śledzenie kosztów i przychodów na prowadzonych projektach,
 • Rozksięgowanie przyszłych przychodów w okresie,
 • Zarządzanie zaliczkami od odbiorców,
 • Zarządzanie obsługiwanymi obiektami,
 • Śledzenie rentowności projektów,
 • Zarządzanie zasobami w projektach (konflikty zasobów w projektach),
 • Budżetowanie i zarządzanie zmianami (wersjonowanie) budżetów,
 • Wyliczanie rzeczywistych kosztów realizacji projektów,
 • Zarządzania zadaniami w projektach,
 • Bieżące śledzenie wykonania zadań,
 • Raportowanie czasu pracy w projektach,
 • Podział kosztów wynagrodzeń wg proporcji wyznaczonej przez RCP.

Zarządzanie projektami i zasobami w projektach

Za pomocą jednego kliknięcia osoby zarządzające są w stanie sprawdzić wykorzystanie zasobów o wymaganych kwalifikacjach, ich dostępność w konkretnym momencie, jak również terminy realizacji poszczególnych zadań w harmonogramie. W wyniku pełnej automatyzacji w momencie tworzenia projektu zasoby są rezerwowane a uczestniczący w nim pracownicy są informowani o przypisanych im zadaniach oraz terminach realizacji poszczególnych etapów. One4all dla Usług pozwala w szybki i łatwy sposób śledzić cały cykl życia projektu, zaplanować nakłady oraz kontrolować ponoszone koszty. Zarządzanie zadaniami (TeamRoom) pozwala na efektywną pracę i optymalne przydzielanie zadań do odpowiednich osób. 

one4all dla przedsiębiorstw usługowych - zarządzanie projektami i zasobami w projektach

Zarządzenie procesem sprzedaży

Wychodząc już od procesu pozyskania klienta rozwiązanie one4all pozwala na ewidencję i zarządzanie prospektami oraz identyfikację i elektroniczne prowadzenie procesu sprzedaży.

Ewidencja szans sprzedaży oraz ofert pozwala na zarządzanie przyszłą sprzedażą, śledzenie wykonania budżetów sprzedaży oraz na ich podstawie na szybkie szacowanie przyszłych potrzeb wdrożeniowych.

Szacowanie przychodów

Rozwiązanie pozwala na uzgadnianie przychodów i kosztów w projektach długoterminowych. Dostępne są dwie metody szacowanie: uzgodnienie w końcu trwania projektu oraz uzgodnienie proporcjonalne na zasadzie stosunku poniesionych kosztów do założeń budżetu.

Pełna integracja procesów w systemie ERP

Integracja rozwiązania zarządzanie projektami z zarządzaniem finansami, logistyką (zakupami), kadrami i płacami oraz księgowością w jednym spójnym systemie pozwala w jednolity sposób prowadzić cała działalność przedsiębiorstwa. Jedno rozwiązanie dla wszystkich procesów (one4all) zapewnia:

 • Wspólne raportowanie,
 • Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania dokumentów,
 • Wspólne dzielenie danych pomiędzy modułami,
 • Silna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP takimi jak planowanie MRP wyzwala automatyczne zapotrzebowania a następnie zakupy materiałów, usług i innych niezbędnych elementów do wykonania założonego projektu.

Zarządzanie przepływami pracy

Zarządzanie przepływami pracy w systemie pozwala w sposób elektroniczny opisywać i zatwierdzać niezbędne elementy pracy.

Przykłady rozwiązań:

 • Elektroniczne Opisywanie i zatwierdzanie faktur kosztowych znacznie przyspiesza proces ich obiegu,
 • Elektroniczne zatwierdzanie przelewów bankowych,
 • Zatwierdzenie zapotrzebowania wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Elektroniczne zatwierdzanie zamówień zakupu,
 • Zgłoszenie wniosku delegacji,
 • Zgłoszenie wniosku o urlop,
 • Rozliczenie delegacji.

Opis rozwiązania/ funkcje i moduły:

 • CRM i ofertowanie,
 • Zarządzanie projektami i sprzedażą,
 • Zarządzanie budżetami,
 • Zarządzanie grafikami i planowaniem czasu pracy,
 • Zarządzanie zadaniami (TeamRoom),
 • Zarządzanie umowami i zleceniami,
 • Zarządzanie przepływami pracy (workflow),
 • Zarządzanie czasem i zasobami w projektach,
 • Zarządzanie przepływami pracy (workflow),
 • Finanse i Księgowość,
 • Logistyka i Planowanie zapasów,
 • Kadry i Płace.