Microsoft Dynamics 365 for Sales

Arcus Systemy Informatyczne wdraża Microsoft Dynamics 365 for Sales, które jest kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem wspomagającym proces zarządzania relacjami z klientami. Dostarcza on wygodnych narzędzi umożliwiających analizę relacji z klientem na wszystkich etapach procesu sprzedaży.

W ramach systemu Microsoft Dynamics 365 for Sales dostępne są moduły wspomagające obszar sprzedaży, marketingu i usług, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy jakości procesów związanych z kontaktami z klientami. Niezależnie od branży oraz stopnia skomplikowania procesów sprzedaży Microsoft Dynamics 365 for Sales dostarcza wygodne mechanizmy wspierające pozyskiwanie nowych klientów, zwiększające zadowolenie stałych klientów, zarządzania kampaniami marketingowymi.

Microsoft Dynamics 365 for Sales oferuje następujące funkcjonalności:

Obszar sprzedaży

 • Planowanie sprzedaży – narzędzia analityczne zapewniające kompleksową informację o potencjalnych klientach i szansach sprzedażowych,
 • Zarządzanie procesem sprzedaży – notyfikowanie kontaktów z klientem poprzez dowolny kanał komunikacyjny, śledzenie etapu sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanym cyklem,
 • Zarządzanie zadaniami pracowników działu sprzedaży,
 • Możliwość generowania ofert  przy użyciu zdefiniowanego katalogu produktów,
 • Zarządzanie zamówieniami,
 • Centralna baza  materiałów sprzedażowych i marketingowych.

Obszar marketingu

 • Tworzenie i zarządzanie listami marketingowymi,
 • Wybór adresatów kampanii,
 • Budżetowanie i planowanie kampanii marketingowych,
 • Automatyzacja realizacji kampanii,
 • Raportowanie efektów działań marketingowych,

Obszar obsługi klienta

 • Kompletny przegląd informacji o kliencie,
 • Zarzadzanie umowami serwisowymi,
 • Łatwe planowanie i zarządzanie usługami (umowy SLA, umowy pogwarancyjne, itp.),
 • Wykorzystanie reguł przepływu pracy do kolejkowania usług,
 • Baza wiedzy z funkcją wyszukiwania.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Microsoft Dynamics CRM można osiągnąć

 • Efektywniejszą  sprzedaży dzięki usprawnionym procesom i szybkiemu dostępowi do scentralizowanych, kompletnych informacji,
 • Zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych przez  wykorzystanie narzędziom do segmentacji, uproszczonym funkcjom zarządzania kampaniami i analitycznym raportom,
 • Zwiększenie wydajności pracowników dzięki, formularzom opartych na rolach, definiowalnym przepływom  pracy, możliwościom wielokanałowej komunikacji oraz interfejsom zintegrowanym z aplikacjami Microsoft Office,
 • Lepsze wykorzystanie szans sprzedażowych dzięki analizom umożliwiającym definiowanie preferencji klientów i przewidywanie ich zachowań,
 • Polepszenie jakości obsługi klienta za sprawą kompleksowej, zcentralizowanej bazy wiedzy na temat klientów dzięki czemu  możliwe staje się szybkie reagowania na pojawiające się problemy oraz działania proaktywne zapobiegające ich wystąpieniu.

Microsoft Dynamics CRM może być także dostarczany w subskrypcyjnym modelu chmurowym, jako Dynamics CRM on-line.