Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi - projekt e-Radiologia

  • Dostawa i wdrożenie Infrastruktury serwerowej oraz jej wirtualizacja,
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji,
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej,
  • Dostawa i wdrożenie niezawodnościowego systemu baz danych ORACLE RAC,
  • Dostawa i konfiguracja stacji opisowych dla radiologów i klinicystów,
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi systemu PASC INFINIT,
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi pierwszego w Polsce tej klasy systemu obrazowania 3D/4D/5D ZIOSoft,
  • Budowa i wdrożenie portalu do obsługi pacjentów.