Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Bełchatowie – dostawa i wdrożenie infrastruktury IT wraz z systemem PASC

  • Dostawa i wdrożenie Infrastruktury serwerowej.
  • Dostawa i wdrożenie systemu backupu i archiwizacji.
  • Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowej.
  • Dostawa i konfiguracja stacji opisowych dla radiologów i klinicystów.
  • Dostawa, wdrożenie i integracja z systemami szpitalnymi systemu PASC.