Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach – wykonanie usług IT

  • Stworzenie z istniejącego środowiska serwerowego wysokowydajnej i wysokodostępnej platformy wirtualnej,
  • Konfigurację przełączników sieciowych i urządzeń klasy UTM,
  • Konfigurację sieci SAN,
  • Zbudowanie wysokodostępnej, centralnie zarządzanej infrastruktury terminalowej,
  • Utworzenie infrastruktury backup’owej opartej o rozwiązania firmy SYMANTEC,
  • Wirtualizacja centrali telefonicznej IPPBX.